110,000 

Mọi chi tiết liên hệ:
Cửa hàng sản phẩm thanh niên khởi nghiệp Mekong+
Email: cuahangkhoinghiepthanhnien@gmail.com
Địa chỉ: 41 Cách Mạng Tháng Tám – Q.Ninh Kiều – TP. Cần Thơ.
Website: MekongWorks.vn
Điện thoại: 02923 696 666

Danh mục:
Chia Sẻ:

Mô tả