Chương trình Ngày hội “Xuân chiến sĩ” trong Công an thành phố năm 2024

Chia Sẻ:

Ngày 31/01/2024, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên Cần Thơ phối hợp cùng Công an Thành phố thực hiện Chương trình Ngày hội “Xuân chiến sĩ” trong Công an thành phố năm 2024


ua chương trình, 300 chiến sĩ nghĩa vụ đang công tác tại Công an Thành phố Cần Thơ được hỗ trợ tư vấn và cung cấp thông tin gồm: Các thông tin tuyển dụng phù hợp cho nam giới; Thông tin các lớp nghề; Các cơ sở đào tạo nghề cho bộ đội xuất ngũ, cách thức liên hệ với Trung tâm để được hỗ trợ,…


Với mong muốn giúp cho đoàn viên thanh niên là chiến sĩ nghĩa vụ sớm tìm được việc làm phù hợp, ổn định cuộc sống sau khi hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương; tiếp cận nhanh chóng, dễ dàng với thông tin tuyển dụng của các doanh nghiệp. Chương trình của chúng tôi sẽ là nguồn động viên và năng lượng tích cực để các chiến sĩ bắt đầu hành trình mới với sự tự tin và phát triển bền vững trong sự nghiệp

Góc Hoạt Động, Góc khởi nghiệp