145,000 

HTX Dịch vụ Nông nghiệp Thanh niên Đô thị

Địa chỉ: số 41 CMT8, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều, TPCT

SĐT: 0939.887.830

Danh mục:
Chia Sẻ:

Mô tả