[VIDEO] TÌM HIỂU VỀ NGÀNH KỸ THUẬT

Chúng ta ở các quốc gia tiên tiến, đang sống trong một thế giới phần lớn do con người tạo ra. Những vật dụng mà chúng ta đang dùng hằng ngày như điện thoại thông minh, máy tính cá nhân, xe hơi đều là những sản phẩm từ ngành “xí nghiệp kỹ sư”, chúng ta

Continue Reading