“TƯ VẤN NGHỀ NGHIỆP VÀ GIỚI THIỆU VIỆC LÀM CHO BỘ ĐỘI XUẤT NGŨ” năm 2024 tại Vĩnh Thạnh

Ngày 31/01/2024, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên Cần Thơ phối hợp cùng Huyện Đoàn Vĩnh Thạnh thực hiện Chương trình “TƯ VẤN VÀ GIỚI THIỆU VIỆC LÀM CHO BỘ ĐỘI XUẤT NGŨ” năm 2024 Qua chương trình, 145 bộ đội xuất ngũ được hỗ trợ tư vấn và cung cấp thông tin

Continue Reading

“TƯ VẤN NGHỀ NGHIỆP VÀ GIỚI THIỆU VIỆC LÀM CHO BỘ ĐỘI XUẤT NGŨ” năm 2024 tại Phong Điền

Ngày 29/01/2024, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên Cần Thơ phối hợp cùng Huyện Đoàn Phong Điền thực hiện Chương trình “TƯ VẤN VÀ GIỚI THIỆU VIỆC LÀM CHO BỘ ĐỘI XUẤT NGŨ” năm 2024 Qua chương trình, 200 bộ đội xuất ngũ được hỗ trợ tư vấn và cung cấp thông tin

Continue Reading

“TƯ VẤN NGHỀ NGHIỆP VÀ GIỚI THIỆU VIỆC LÀM CHO BỘ ĐỘI XUẤT NGŨ” năm 2024 tại Cái Răng

Ngày 29/01/2024, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên Cần Thơ phối hợp cùng Quận Đoàn Cái Răng thực hiện Chương trình “TƯ VẤN VÀ GIỚI THIỆU VIỆC LÀM CHO BỘ ĐỘI XUẤT NGŨ” năm 2024 Qua chương trình, 135 bộ đội xuất ngũ được hỗ trợ tư vấn và cung cấp thông tin

Continue Reading

“TƯ VẤN NGHỀ NGHIỆP VÀ GIỚI THIỆU VIỆC LÀM CHO QUÂN NHÂN XUẤT NGŨ” năm 2024 tại Huyện Thới Lai

Ngày 29/01/2024, Trung Tâm Dịch Vụ Việc Làm Thanh Niên Cần Thơ phối hợp cùng Huyện đoàn Thới Lai thực hiện Chương trình “TƯ VẤN NGHỀ NGHIỆP VÀ GIỚI THIỆU VIỆC LÀM CHO QUÂN NHÂN XUẤT NGŨ” năm 2024 Qua chương trình, 165 quân nhân xuất ngũ được hỗ trợ tư vấn và cung cấp

Continue Reading

“TƯ VẤN, GIỚI THIỆU VIỆC LÀM CHO BỘ ĐỘI XUẤT NGŨ” năm 2024 tại Quận Ninh Kiều

Ngày 29/01/2024, Trung Tâm Dịch Vụ Việc Làm Thanh Niên Cần Thơ phối hợp cùng Quận đoàn Ninh Kiều thực hiện Chương trình “TƯ VẤN, GIỚI THIỆU VIỆC LÀM CHO BỘ ĐỘI XUẤT NGŨ” năm 2024 Với mong muốn giúp cho đoàn viên thanh niên là bộ bội xuất ngũ sớm tìm được việc làm

Continue Reading

TƯ VẤN NGHỀ NGHIỆP VÀ GIỚI THIỆU VIỆC LÀM CHO BỘ ĐỘI XUẤT NGŨ” năm 2023 tại Ninh Kiều

Ngày 10/01/2023, Trung Tâm Dịch Vụ Việc Làm Thanh Niên Cần Thơ phối hợp cùng Quận Đoàn Ninh Kiều thực hiện Chương trình “TƯ VẤN NGHỀ NGHIỆP VÀ GIỚI THIỆU VIỆC LÀM CHO BỘ ĐỘI XUẤT NGŨ” năm 2023 Với mong muốn giúp cho đoàn viên thanh niên là bộ bội xuất ngũ sớm tìm

Continue Reading

TƯ VẤN NGHỀ NGHIỆP VÀ GIỚI THIỆU VIỆC LÀM CHO BỘ ĐỘI XUẤT NGŨ” năm 2023 tại Vĩnh Thạnh

Ngày 11/01/2023, Trung Tâm Dịch Vụ Việc Làm Thanh Niên Cần Thơ phối hợp cùng Huyện Đoàn Vĩnh Thạnh thực hiện Chương trình “TƯ VẤN NGHỀ NGHIỆP VÀ GIỚI THIỆU VIỆC LÀM CHO BỘ ĐỘI XUẤT NGŨ” năm 2023 Qua chương trình, 140 bộ đội xuất ngũ được hỗ trợ tư vấn và cung cấp

Continue Reading