VẬN HÀNH TÀU BIỂN (NAVIGATION) – HỌ LÀ AI?

Chia Sẻ:

– Cung cấp thông tin trong thiết bị và kỹ thuật dẫn tàu.

– Xếp dỡ, vận chuyển hàng hoá, kiểm soát hoạt động tàu

– Vận hành và khai thác hiệu quả, an toàn các thiết bị của hệ thống

Có thể là tranh biếm họa về văn bản cho biết 'JobVay Job TƯƠNGLAI VẬN HÀNH TÀU BIÊN NAVIGATION Cung cấp thông tin trang thiết bị và thuật dẫn tàu Xếp dỡ, vận chuyển hàng hóa, kiểm soát hoạt động tàu Vận hành và khai thác hiệu quả, an toàn các thiết bị của hệ tháng 1 NHIỆM VỤ CHỦ YẾU Vận hành máy móc chuẩn xác theo các quy trình hướng dẫn Sử dụng thành thạo các dụng cụ chuyên dùng và các thiết bị an toàn Bảo dưỡng, sửa chữa các máy móc, thiết bị theo đúng quy trình kỹ thuật'
Có thể là hình ảnh về 2 người và văn bản


TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM THANH NIÊN CẦN THƠ
VỮNG BƯỚC TƯƠNG LAI
Email: daotao.tuyendungcantho@gmail.com
Địa chỉ: 41 Cách Mạng Tháng Tám – Q.Ninh Kiều –  TP. Cần Thơ.
Facebook: Trung tâm dịch vụ việc làm Thanh niên Cần Thơ
Điện thoại: 02923 696 666 – 0918 501 409

Góc thông tin, Góc đào tạo

Trả lời