SĨ QUAN QUÂN ĐỘI (ARMY OFFICERS) – HỌ LÀ AI?

Chia Sẻ:

Sĩ quan quân đội là người chỉ huy và quản lí các đơn vị trong lực lượng quốc phòng.

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản
Có thể là hình ảnh về 4 người

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM THANH NIÊN CẦN THƠ
VỮNG BƯỚC TƯƠNG LAI
Email: daotao.tuyendungcantho@gmail.com
Địa chỉ: 41 Cách Mạng Tháng Tám – Q.Ninh Kiều –  TP. Cần Thơ.
Facebook: Trung tâm dịch vụ việc làm Thanh niên Cần Thơ
Điện thoại: 02923 696 666 – 0918 501 409

Góc thông tin, Góc đào tạo

Trả lời