QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH (COMPUTER NETWORK ADMINISTRATOR) – HỌ LÀ AI?

Chia Sẻ:

– Cài đặt, hỗ trợ và quản lý mạng, hệ thống máy tính

– Thực hiện và duy trì phần cứng, phần mềm mạng, khắc phục sự cố mạng, đảm bảo an ninh mạng, tính khả dụng và các tiêu chuẩn hiệu suất

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản

Có thể là hình ảnh về 3 người và văn bản

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM THANH NIÊN CẦN THƠ
VỮNG BƯỚC TƯƠNG LAI
Email: daotao.tuyendungcantho@gmail.com
Địa chỉ: 41 Cách Mạng Tháng Tám – Q.Ninh Kiều –  TP. Cần Thơ.
Facebook: Trung tâm dịch vụ việc làm Thanh niên Cần Thơ
Điện thoại: 02923 696 666 – 0918 501 409

Góc Hoạt Động, Góc đào tạo

Trả lời