QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU (DATABASE ADMINISTRATOR) – HỌ LÀ AI?

Chia Sẻ:

Chuyên viên quản trị cơ sở dữ liệu chuyên thực hiện quá trình tổ chức, quản lý, khai thác, sử dụng hệ thống CSDL nhằm phục vụ và nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị

Có thể là hình ảnh về 2 người và văn bản
Có thể là hình ảnh về 5 người và văn bản

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM THANH NIÊN CẦN THƠ
VỮNG BƯỚC TƯƠNG LAI
Email: daotao.tuyendungcantho@gmail.com
Địa chỉ: 41 Cách Mạng Tháng Tám – Q.Ninh Kiều –  TP. Cần Thơ.
Facebook: Trung tâm dịch vụ việc làm Thanh niên Cần Thơ
Điện thoại: 02923 696 666 – 0918 501 409

Góc thông tin, Góc đào tạo

Trả lời