QUẢN LÝ KHO HÀNG (WAREHOUSE MANAGER) – HỌ LÀ AI?

Chia Sẻ:

Là người thực hiện tổ chức, bảo quản và quản lý số lượng hàng hóa trong kho của doanh nghiệp. Kho hàng được quản lý tốt sẽ giữ cho quá trình sản xuất được liên tục, giảm các loại chi phí liên quan và khiến cho việc khai thác và sử dụng kho đạt hiệu quả cao hơn

Có thể là hình ảnh về 2 người
Có thể là hình ảnh về 2 người và văn bản

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM THANH NIÊN CẦN THƠ
VỮNG BƯỚC TƯƠNG LAI
Email: daotao.tuyendungcantho@gmail.com
Địa chỉ: 41 Cách Mạng Tháng Tám – Q.Ninh Kiều –  TP. Cần Thơ.
Facebook: Trung tâm dịch vụ việc làm Thanh niên Cần Thơ
Điện thoại: 02923 696 666 – 0918 501 409

Góc thông tin, Góc đào tạo

Trả lời