QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI ( LAND MANAGEMENT ) – HỌ LÀ AI?

Chia Sẻ:

Phụ trách lập hồ sơ địa chính phục vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, hộ gia đình, có nhân

Có thể là hình ảnh về văn bản

Có thể là hình ảnh về 2 người và văn bản cho biết '2 YÊU CẦU CƠ BẢN PHẨM CHẤT BẰNG CẤP Tốt nghiệp học trở các ngànhliên liên quan đến địa chính, quảr đất đai KỸ NĂNG năng lập kế hoạch năng giải quyết vãn đề Sử dụng thành thạo các thiết đạc đất Đọc thuần thục các loại bản vẽ và giấy đất nhẫn nại Tỉmi cấn thận Tựchủ, chịu trách nhiệm 3 KHÓ KHĂN THƯỜNG GẶP Công việc khối lượng nhiều và đòi hỏi tính chính xác tuyệt đối (sai phạm có thể dẫn đến chịu trách nhiệm trước pháp luật)'

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM THANH NIÊN CẦN THƠ
VỮNG BƯỚC TƯƠNG LAI
Email: daotao.tuyendungcantho@gmail.com
Địa chỉ: 41 Cách Mạng Tháng Tám – Q.Ninh Kiều –  TP. Cần Thơ.
Facebook: Trung tâm dịch vụ việc làm Thanh niên Cần Thơ
Điện thoại: 02923 696 666 – 0918 501 409

Góc thông tin, Góc đào tạo

Trả lời