NHÀ SINH VẬT HỌC (BIOLOGIST) – HỌ LÀ AI?

Chia Sẻ:

Các nhà sinh vật học nghiên cứu về sự sống và các hệ sinh vật, ứng dụng cho nhiều lĩnh vực khác nhau, phục vụ sản xuất và đời sống con ngườ

Có thể là hình ảnh về văn bản
Có thể là hình ảnh về 4 người và văn bản cho biết '2 YÊU CẦU CƠ BẢN BẰNG CẤP Tốt nghiệp Đại học lên ngành nghệ sinh học Hiểubiếtvề sinh vật tế bào mối liên kết trong ựnhiên KÝ NĂNG Sử dụng thành thao các dụng cụ trợ nghiên cứu sinh vật Khả năng trình bày kết quả nghiên cứu bằng văn bản PHẨM CHẤT Yêu thích thế sinh vật Kiên nhẫn Tỉmi Thuần thục các thao tác quan sát, ghi chép nghiên cứu 3 KHÓ KHĂN THƯỜNG GẶP Một số thử nghiệm cần thực hiện rất nhiều lần thành công Môi trường và thời gian làm việc khắc nghiệt'

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM THANH NIÊN CẦN THƠ
VỮNG BƯỚC TƯƠNG LAI
Email: daotao.tuyendungcantho@gmail.com
Địa chỉ: 41 Cách Mạng Tháng Tám – Q.Ninh Kiều –  TP. Cần Thơ.
Facebook: Trung tâm dịch vụ việc làm Thanh niên Cần Thơ
Điện thoại: 02923 696 666 – 0918 501 409

Góc thông tin, Góc đào tạo