NHÀ QUAY PHIM (CINEMATOGHRAPHER) – HỌ LÀ AI?

Chia Sẻ:

Các nhà quay phim là đạo diễn hình ảnh và đảm bảo rằng các phân cảnh được ghi lại chính xác, với góc quay nghệ thuật

Có thể là tranh biếm họa về văn bản
Có thể là tranh biếm họa về 3 người và văn bản

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM THANH NIÊN CẦN THƠ
VỮNG BƯỚC TƯƠNG LAI
Email: daotao.tuyendungcantho@gmail.com
Địa chỉ: 41 Cách Mạng Tháng Tám – Q.Ninh Kiều –  TP. Cần Thơ.
Facebook: Trung tâm dịch vụ việc làm Thanh niên Cần Thơ
Điện thoại: 02923 696 666 – 0918 501 409

Góc thông tin, Góc đào tạo

Trả lời