NHÀ HÓA HỌC (CHEMIST) – HỌ LÀ AI?

Chia Sẻ:

Nhà hóa học thực hiện các nghiên cứu, hoặc ứng dụng các kiến thức khoa học liên quan vào hóa học, chủ yếu để kiểm nghiệm, phát triển các nguyên liệu, các sản phẩm và qui trình công nghiệp

Có thể là hình ảnh về văn bản
Có thể là hình ảnh về văn bản

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM THANH NIÊN CẦN THƠ
VỮNG BƯỚC TƯƠNG LAI
Email: daotao.tuyendungcantho@gmail.com
Địa chỉ: 41 Cách Mạng Tháng Tám – Q.Ninh Kiều –  TP. Cần Thơ.
Website: MekongWorks.vn
Điện thoại: 02923 696 666 – 0918 501 409

Góc thông tin, Góc đào tạo

Trả lời