NGƯỜI KIẾN TẠO (NHÓM NGHỆ THUẬT) – HỌ LÀ AI?

Chia Sẻ:
  • – Sáng tạo, độc đáo
  • – Cởi mở, xốc nối, nhạy cảm
  • – Dám nghĩ dám làm, tưởng tượng phong phú, linh hoạt

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM THANH NIÊN CẦN THƠ
VỮNG BƯỚC TƯƠNG LAI
Email: daotao.tuyendungcantho@gmail.com
Địa chỉ: 41 Cách Mạng Tháng Tám – Q.Ninh Kiều –  TP. Cần Thơ.
Website: MekongWorks.vn
Điện thoại: 02923 696 666 – 0918 501 409

Góc thông tin, Góc đào tạo

Trả lời