NGÀNH TRẮC ĐỊA

Chia Sẻ:

Mc tiêu đào to

Đào tạo các kỹ sư ngành Trắc địa có kiến thức về khoa học Trái đất và nắm vững công nghệ mới trong lĩnh vực trắc địa. Kỹ sư ngành trắc địa có khả năng thiết kế phục vụ công tác thành lập bản đồ địa hình các loại phục vụ công tác thi công và quan trắc biến dạng công trình. Sinh viên tốt nghiệp được trang bị đầy đủ kiến thức và nắm vững các công nghệ xử lý và phân tích thông tin không gian như: trắc địa, viễn thám, định vị vệ tinh GPS, hệ thống thông tin địa lý, . . . trong việc thành lập bản đồ địa chính nắm vững và biết quản lý hồ sơ quy hoạch sử dụng đất định giá thống kê và đánh giá quản lý thị trường bất động sản.

Các môn học chuyên ngành

Một số môn học chuyên ngành: Sức bền vật liệu; Cơ kết cấu; Đàn hồi ứng dụng; Địa chính; Địa hình; Trắc địa cao cấp; Lượng ảnh căn bản; Định vị vệ tinh GPS; Trắc địa công trình; Lưới trắc địa, Trắc địa biển; Viễn thám; Luật đất đai; Công nghệ in bản đồ; Hệ thống thông tin địa lý GIS và địa chính LIS; Biên tập bản đồ.

Vic làm sau khi tt nghip

Cử nhân/kỹ sư ngành Trắc địa và Hệ thống thông tin địa lý có khả năng nghiên cứu và ứng dụng những công nghệ mới trong lĩnh vực trắc địa và bản đồ, hệ thống thông tin địa lý GIS, kỹ thuật định vị bằng vệ tinh GPS, lượng ảnh và viễn thám . . . Những thông tin thu thập được ứng dụng vào các lĩnh vực thi công và quan trắc biến dạng công trình, quy hoạch thành phố.


TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM THANH NIÊN CẦN THƠ
VỮNG BƯỚC TƯƠNG LAI
Điện thoại: 02923.754.666  – 02923. 696.666
Website: tuyendungcantho.com.vn
Facebook: Trung Tâm Dịch Vụ Việc Làm Thanh Niên Cần Thơ
MST: 1800472733
Số tài khoản: 0391001009779 – NH Vietcombank, CN Tây Cần Thơ – TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 41 Cách Mạng Tháng Tám – P. An Hòa – Q. Ninh Kiều – TP. Cần Thơ

Góc thông tin, Góc đào tạo

Trả lời