NGÀNH TIẾNG NHẬT

Chia Sẻ:

Mc tiêu đào to

Đào tạo cử nhân ngành Tiếng Nhật có phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp, có sức khoẻ tốt, có khả năng giải quyết công việc thuộc ngành nghề chuyên môn, có kiến thức ngôn ngữ, văn hóa, xã hội Nhật để ứng dụng trong công tác chuyên môn và hội nhập xã  hội. Chương trình cung cấp kiên thức ngôn ngữ và kỹ năng thực hành cho sinh viên. Sinh viên được trang bị khả năng thích ứng cao về ngoại ngữ ứng dụng trong giao tiếp, thông thạo các kỹ năng văn phòng và giao dịch bằng tiếng Nhật, có kiến thức chuyên sâu về ngôn ngữ, văn hóa, văn học Nhật, được trang bị lý thuyết và phương pháp thực hành giảng dạy tiếng Nhật, đáp ứng được yêu cầu của xã hội và của nền kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế.

Các môn hc chuyên ngành

Một số môn học chuyên ngành: Ngoại ngữ thứ hai (Anh, Hoa, Pháp); Khối kiến thức tiếng (Thực hành tiếng Nhật tổng hợp; Kỹ năng nghe hiểu / nói / đọc hiểu / viết); Khối kiến thức ngôn ngữ (Ngữ âm học / Từ vựng học / Ngữ pháp học tiếng Nhật); Khối kiến thức văn hóa – văn học (Văn hóa và văn minh Nhật Bản; Lịch sử văn học Nhật Bản; Trích giảng văn học Nhật Bản); Kiến thức chuyên ngành Phương pháp giảng dạy tiếng Nhật: Tâm lý giáo dục, Phương pháp kiểm tra và đánh giá học tập, Phương pháp giảng dạy tiếng Nhật sơ – trung cấp; Kiến thức chuyên ngành Biên – Phiên dịch thương mại và du lịch (Văn hóa phong tục Nhật) (Biên dịch thương mại, Phiên dịch thương mại, Biên dịch du lịch, Phiên dịch du lịch, Biên phiên dịch văn phòng).

Vic làm sau khi tt nghip

Cử nhân ngành Tiếng Nhật có thể làm việc tại các cơ quan ngoại giao, các công ty liên doanh về giao dịch thương mại, kế toán, du lịch, giảng dạy tiếng bậc phổ thông trung học hay các trung tâm ngoại ngữ, làm công tác biên – phiên dịch thương mại và du lịch, theo học các chương trình thạc sỹ tiếng Nhật trong nước và quốc tế.


TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM THANH NIÊN CẦN THƠ
VỮNG BƯỚC TƯƠNG LAI
Điện thoại: 02923.754.666  – 02923. 696.666
Website: tuyendungcantho.com.vn
Facebook: Trung Tâm Dịch Vụ Việc Làm Thanh Niên Cần Thơ
MST: 1800472733
Số tài khoản: 0391001009779 – NH Vietcombank, CN Tây Cần Thơ – TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 41 Cách Mạng Tháng Tám – P. An Hòa – Q. Ninh Kiều – TP. Cần Thơ

Góc thông tin, Góc đào tạo

Trả lời