NGÀNH TÀI CHÍNH QUỐC TẾ

Chia Sẻ:

Mc tiêu đào to

Tài chính quốc tế là một chuyên ngành hẹp thuộc chuyên ngành kinh tế quốc tế. Tài chính quốc tế chuyên nghiên cứu về tý giá hối đoái, đầu tư quốc tế, các thể chế tài chính quốc tế.

Nhằm đào tạo các chuyên gia trong lĩnh vực tài chính quốc tế, hiểu và giải thích được sự biến động của tỷ giá trong thực tế; có thể nghiên cứu các lý thuyết hiện đại về tỷ giá; hiểu và phân tích được các chính sách kinh tế mà các chính phủ có thể áp dụng để tác động đến các dòng lưu chuyển tài chính quốc tế; Đánh giá và phân tích có phê phán các hoạt động kinh doanh đầu tư của các nhà đầu tư trên các thị trường tài chính và tác động của chủng; Hiểu và phân tích được đặc điểm và nguyên nhân của các cuộc khủng hoảng tiền tệ; và các nội dung chuyên biệt khác của lĩnh vực tài chính quốc tế …

Các môn hc chuyên ngành

Một số kiến thức sinh viên được tiếp cận: Chế độ tỷ giá hối đoái; Cán cân thanh toán; Dự trữ ngoại hối nhà nước; Ngân hàng Thanh toán Quốc tế; Nhóm Ngân hàng Thế giới; Quỹ tiền tệ quốc tế; Thỏa ước Louvre; Thỏa ước Plaza; Tài khoản vãng lai; Tài khoản vốn (kinh tế học); Tự do hóa tài khoản vốn; Tỷ giá hối đoái; Đầu tư gián tiếp nước ngoài; Đầu tư trực tiếp nước ngoài…

Việc làm sau khi tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành Tài chính quốc tế có thể làm việc ở ngân hàng, các tổ chức tài chính của Việt Nam và nước ngoài, hoặc làm nhiệm vụ tư vấn về vấn đề tài chính; Nhóm Ngân hàng Thế giới (Ngân hàng Tái thiết và Phát triển (IBRD), Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA), Công ty Tài chính Quốc tế … …); Ngân hàng đầu tư quốc tế…


TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM THANH NIÊN CẦN THƠ
VỮNG BƯỚC TƯƠNG LAI
Điện thoại: 02923.754.666  – 02923. 696.666
Website: tuyendungcantho.com.vn
Facebook: Trung Tâm Dịch Vụ Việc Làm Thanh Niên Cần Thơ
MST: 1800472733
Số tài khoản: 0391001009779 – NH Vietcombank, CN Tây Cần Thơ – TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 41 Cách Mạng Tháng Tám – P. An Hòa – Q. Ninh Kiều – TP. Cần Thơ

Góc thông tin, Góc đào tạo

Trả lời