NGÀNH QUẢN TRỊ BỆNH VIỆN

Chia Sẻ:

Mc tiêu đào to

Đào tạo những chuyên viên có trình độ chuyên sâu về một hay nhiều mặt quản lý trong một cơ sở y tế, mà chủ yếu là bệnh viện. Về lâu dài, với kinh nghiệm công tác và kế hoạch bổ túc thường xuyên, các cử nhân sẽ có triển vọng là các cán bộ trợ lý quản lý cho lãnh đạo cơ sở. Sinh viên được trang bị các kiến thức theo hướng tổng quát quản trị kinh doanh và ngành chuyên sâu quản trị bệnh viện, các chuyên môn về kinh tế quản trị, biết xây dựng và tổ chức điều hành cơ sở kinh doanh, hệ thống quản trị y dược và bệnh viện.

Các môn hc chuyên ngành

Sinh viên được trang bị khối kiến thức về hệ quản lý nhà nước, về y tế: kinh tế tài chính (y tế), tổ chức quản lý hệ thống y tế Việt Nam; hệ quản trị học; hệ xã hội học và nhân văn – pháp lý; các thực tiễn hoạt động của cơ sở y tế Việt Nam hôm nay…

Một số môn học cụ thể như: Quản trị nguồn nhân lực; Nghiên cứu Marketing; Tiền tệ ngân hàng; Nguyên lý kế toán; Tin học quản lý (ACCESS); Quản lý tổ chức y tế; Quản trị chất lượng; Quản trị chiến lược; Luật kinh tế – Hợp đồng kinh tế; Kế toán quản trị; Kinh tế y tế; Quản trị bảo hiểm y tế xã hội; Quản lý chương trình y tế; Quản trị môi trường – ISOI4000; Quản trị lao động OHSAS – SA; Quản lý y dược và luật y tế; quản trị kinh tế dược – GMP; Quản lý thực phẩm và HACCP; Giám định y khoa – pháp y; Quản trị phòng xét nghiệm và ISO-IEC 17025; Kiểm soát quản trị bằng thống kê; Quản trị chất lượng y khoa; Kiến trúc thiết kế bệnh viện, Hành chính & quy chế bệnh viện; Quản trị hệ thống thông tin bệnh viện; Giao tiếp nhân sự trong y tế; Chuyên đề y đức; Tài chính công và tài chính y tế; Lý thuyết quản trị bệnh viện; Mạng tin học y tế bệnh viện; Thực hành quản trị bệnh viện 3.

Vic làm sau khi tt nghip

Cử nhân ngành Quản trị bệnh viện có khả năng tổ chức, quản lý, điều hành bệnh viện, các cơ sở y tế và giúp các cấp lãnh đạo điều hành các cơ sở y tế theo hướng đáp ứng được sự phù hợp với cơ chế quản lý nền kinh tế mở, sự hội nhập về trình độ kiến thức và kỹ năng với các nước Đông Nam Á và thế giới; có các kiến thức và kỹ năng quản trị theo hướng: quản trị theo quá trình (MBP: Management by Process), quản trị hệ thống môi trường (ESM: Environment Systems Management, ISO 14.000); có khả năng phân tích chọn lựa các quyết định tối ưu, có khả năng tiếp cận và giải quyết các vấn đề trong phạm vi quản trị, biết xây dựng và tổ chức điều hành hiệu quả hệ thống quản trị, đặc biệt là cơ sở y tế sử dụng được các phương pháp làm việc ở cộng đồng và làm việc theo ê kíp (team works). . . để làm việc trong các lĩnh vực phi y khoa, như: quản lý trang thiết bị, con người, vật tư, các dự án, các chương trình hợp tác của các bệnh viện, các trung tâm y tế, cơ sở y tế; có khả năng tự kinh doanh trong các tổ chức y tế và ngoài y tế.


TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM THANH NIÊN CẦN THƠ
VỮNG BƯỚC TƯƠNG LAI
Điện thoại: 02923.754.666  – 02923. 696.666
Website: tuyendungcantho.com.vn
Facebook: Trung Tâm Dịch Vụ Việc Làm Thanh Niên Cần Thơ
MST: 1800472733
Số tài khoản: 0391001009779 – NH Vietcombank, CN Tây Cần Thơ – TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 41 Cách Mạng Tháng Tám – P. An Hòa – Q. Ninh Kiều – TP. Cần Thơ

Góc thông tin, Góc đào tạo