NGÀNH QUẢN LÝ NGHỀ CÁ

Chia Sẻ:

Mc tiêu đào to

Đào tạo cử nhân ngành Quản lý nghề cá nắm vững kiến thức cơ bản, và chuyên sâu có khả năng tự nghiên cứu học hỏi để tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn sau khi tốt nghiệp.

Các môn hc chuyên ngành

Ngoài khối kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, pháp luật, khoa học xã hội và nhân văn, sinh viên còn được học các môn học chuyên sâu như: Đánh giá và quản lý nguồn lợi thủy sản; Sinh lý và sinh thái thủy sinh vật; Vật liệu và ngư cụ khai thác thủy sản; Phương pháp nghiên cứu sinh học cá; Kinh tế tài nguyên thủy sản; Quy hoạch và quản lý vùng nuôi trồng thủy sản; Kỹ thuật nuôi cá nước ngọt / nước lợ; Kỹ thuật khai thác; Quản lý môi trường ao nuôi thủy sản; Quản lý nghề cá; Marketing các sản phẩm thủy sản; Quy hoạch nghề cá và các ứng dụng GIS; Quản trị doanh nghiệp và luật thủy sản . . .

Vic làm sau khi tt nghip

Kỹ sư ngành Quản lý nghề cá có kiến thức căn bản đủ rộng và có năng lực tự học để tiếp tục nâng cao trình độ; kiến thức vững về chuyên môn chính, quản lý nghề cá, và các kiến thức phụ về nuôi trồng, khai thác và nguồn lợi để đáp ứng một cách có hiệu quả trong công tác.


TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM THANH NIÊN CẦN THƠ
VỮNG BƯỚC TƯƠNG LAI
Điện thoại: 02923.754.666  – 02923. 696.666
Website: tuyendungcantho.com.vn
Facebook: Trung Tâm Dịch Vụ Việc Làm Thanh Niên Cần Thơ
MST: 1800472733
Số tài khoản: 0391001009779 – NH Vietcombank, CN Tây Cần Thơ – TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 41 Cách Mạng Tháng Tám – P. An Hòa – Q. Ninh Kiều – TP. Cần Thơ

Góc thông tin, Góc đào tạo

Trả lời