NGÀNH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

Chia Sẻ:

Nơi đào tạo: Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM, trường ĐH Bách Khoa, ĐHQG Tp.HCM (ngành Kỹ thuật và Quản lý môi trường).

Mc tiêu đào to

Đào tạo kỹ sư ngành Quản lý môi trường (chuyên ngành Quản lý môi trường và Du lịch sinh thái) nắm vững kiến thức cơ bản về khoa học môi trường và kỹ thuật môi trường phục vụ cho việc quản lý môi trường ở các địa phương, các dự án các cơ sở sản xuất, các cơ quan nghiên cứu, giáo dục; nắm vững kiến thức về chất lượng môi trường, quản lý chất thải, quan trắc môi trường, đánh giá các tác động môi trường, kinh tế kiểm toán môi trường, sản xuất sạch hơn và kiến thức cơ bản về quá trình sinh học trong công nghệ xử lý môi trường, xử lý chất thải, kiểm soát ô nhiễm môi trường công nông nghiệp và trong các hoạt động liên quan đến du lịch nói chung và du lịch sinh thái nói riêng. Ngoài ra, chương trình còn trang bị kiến thức chuyên sâu về du lịch sinh thái, kiến thức và kỹ năng về sinh học bảo tồn, địa lý du lịch, quản lý cảnh quan, quản trị du lịch, quy hoạch phát triển du lịch sinh thái bền vững, xây dựng, quản lý thực hiện các đề án về xây dựng, tôn tạo các cảnh quan phục vụ du lịch sinh thái hoặc hướng dẫn du lịch sinh thái.

Các môn hc chuyên ngành

Một số môn học chuyên ngành: Nhập môn công nghệ môi trường; Môi trường tài nguyên; Hình học họa hình; Sinh thái học môi trường; Sức khỏe CĐ và vệ sinh MT; Sản xuất sạch hơn; Ô nhiễm không khí và tiếng ồn; Mạng lưới cấp thoát nước; Quản lý chất thải rắn; Quản lý tài nguyên rừng; Quản lý môi trường đô thị; Thông tin địa lý GIS / viễn thám; Quan trắc môi trường; Kỹ năng truyền thông khoa học; Luật và Chính sách môi trường; Đánh giá tác động môi trường; Qui hoạch môi trường; Xây dựng HTQLMT ISO 14000; Cơ chế phát triển sạch; Kinh tế môi trường…

Vic làm sau khi tt nghip

Kỹ sư ngành Quản lý môi trường (chuyên ngành quản lý môi trường và Du lịch sinh thái) có thể công tác tại Sở Văn hóa, công ty du lịch, khu du lịch sinh thái, khu nghỉ dưỡng, vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, khu di tích lịch sử…


TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM THANH NIÊN CẦN THƠ
VỮNG BƯỚC TƯƠNG LAI
Điện thoại: 02923.754.666  – 02923. 696.666
Website: tuyendungcantho.com.vn
Facebook: Trung Tâm Dịch Vụ Việc Làm Thanh Niên Cần Thơ
MST: 1800472733
Số tài khoản: 0391001009779 – NH Vietcombank, CN Tây Cần Thơ – TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 41 Cách Mạng Tháng Tám – P. An Hòa – Q. Ninh Kiều – TP. Cần Thơ

Góc thông tin, Góc đào tạo

Trả lời