NGÀNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

Chia Sẻ:

Mục tiêu đào tạo

Đào tạo kỹ sư ngành Nuôi trồng thủy sản có kiến thức, kỹ năng thực hành và vận dụng vào thực tiễn bao gồm các lĩnh vực: nuôi trồng, chế biến, bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Ở năm học cuối, sinh viên có thể chọn lựa một trong hai chuyên ngành: Nuôi trồng hoặc Bệnh học thủy sản.

Nuôi trồng thủy sản bao gồm các lĩnh vực: thiết lập cơ sỡ dữ liệu cho yêu cầu phát triển bền vững nuôi trồng thủy sản và quản lý tài nguyên thủy sản thiên nhiên; phát triển các mô hình quản lý tài nguyên thủy sản trong các thủy vực: phát triển kỹ thuật nuôi trồng thủy sản quy mô nhỏ phù hợp các vùng sinh thái khác nhau; cải thiện chất lượng cá giống…

Bệnh học thủy sản (Ngư y) bao gồm các lĩnh vực: nghiên cứu về căn bệnh (phân lập, định danh, phân loại,…); khảo sát các biến đổi bệnh lý lâm sàng; nghiên cứu về dịch tễ học thủy sản và các biện pháp phòng trị; nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường đến bệnh thủy sản; thử nghiệp các hóa dược, vắc xin trên động vật thủy sản; xây dựng các pháp luật liên quan đến kiểm soát bệnh học thủy sản, kiểm nghiệm các sản phẩm động vật có nguồn gốc từ thủy sản,…

Các môn học chuyên ngành

Một số môn học chuyên ngành: Vi sinh ứng dụng trong thủy sản; Sinh lý cá và giáp sát; Sản xuất giống cá; Di truyền và chọn giống cá; Dinh dưỡng và thức ăn cá tôm; Hóa học thủy sản; Kỹ thuật nuôi nhuyễn thể; Bệnh học thủy sản; Kinh tế thủy sản; Kỹ thuật nuôi cá cảnh; Khai thác thủy sản; Bảo quản và chế biến thủy sản công nghiệp; Quản lý trại thủy sản,…

Việc làm sau khi tốt nghiệp Kỹ sư ngành Nuôi trồng thủy sản có thể làm việc tại các cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương hoặc cơ sở nuôi trồng chế thủy sản, các doanh nghiệp nông – lâm – ngư, các viện nghiên cứu, các trường trung học nông nghiệp hoặc đại học nông nghiệp hoặc làm cán bộ quản lý thủy sản ở các cơ quan ban ngành thuộc tỉnh, thành phố hay học sau đại học về ngành nuôi trồng thủy sản.


TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM THANH NIÊN CẦN THƠ
VỮNG BƯỚC TƯƠNG LAI
Điện thoại: 02923.754.666  – 02923. 696.666
Website: tuyendungcantho.com.vn
Facebook: Trung Tâm Dịch Vụ Việc Làm Thanh Niên Cần Thơ
MST: 1800472733
Số tài khoản: 0391001009779 – NH Vietcombank, CN Tây Cần Thơ – TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 41 Cách Mạng Tháng Tám – P. An Hòa – Q. Ninh Kiều – TP. Cần Thơ

Góc thông tin, Góc đào tạo

Trả lời