NGÀNH LUẬT TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG – CHỨNG KHOÁN

Chia Sẻ:

Mc tiêu đào to

Đào tạo các chuyên gia có kiến thức cơ bản, chuyên sâu về lĩnh vực Luật Tài chính – Ngân hàng – Chứng khoán, đáp ứng được nhu cầu phát triển của Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế.

Chương trình được thiết kế cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về Pháp luật nói chung và Luật tài chính, ngân hàng và chứng khoán. Bên cạnh đó, chương trình cũng bao gồm các môn học cung cấp kiến thức cơ bản về kinh tế, tài chính, kế toán, đầu tư, . . . .

Các môn hc chuyên ngành

 Một số môn học chuyên ngành như: Luật Hành chính, Luật dân sự, Những vấn đề chung về Luật dân sự, Tài sản, Quyền sở hữu và Quyền thừa kế, Luật hợp đồng, Luật sở hữu trí tuệ, Luật tố tụng dân sự, Luật thương mại, Chủ thể kinh doanh, Thương mại hàng hoá và dịch vụ, Phá sản và giải quyết tranh chấp, Luật cạnh tranh, Luật hình sự, Luật lao động, Luật thuế, Luật kinh doanh chứng khoán, Luật hôn nhân và gia đình, Luật đất đai, Luật quốc tế, Tư pháp quốc tế, Luật thương mại Quốc tế, Luật tài chính, Luật Ngân hàng, Luật kinh doanh bảo hiểm, Nghiệp vụ kinh doanh ngân hàng, Lý thuyết tài chính – tiền tệ, Tài chính quốc tế,…

Vic làm sau khi tt nghip

Cử nhân ngành Tài chính – Ngân hàng – Chứng khoán có khả năng làm việc độc lập và xử lý tốt công việc chuyên môn trong các cơ quan, tổ chức sau: các cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp của Nhà nước, các công ty chứng khoán, Ngân hàng, công ty tài chính, công ty bảo hiểm, Sở giao dịch chứng khoán, Tư vấn pháp luật cho các doanh nghiệp trong các thành phần kinh tế, văn phòng tư vấn pháp luật, công ty luật Việt Nam hoặc nước ngoài, . . .


TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM THANH NIÊN CẦN THƠ
VỮNG BƯỚC TƯƠNG LAI
Điện thoại: 02923.754.666  – 02923. 696.666
Website: tuyendungcantho.com.vn
Facebook: Trung Tâm Dịch Vụ Việc Làm Thanh Niên Cần Thơ
MST: 1800472733
Số tài khoản: 0391001009779 – NH Vietcombank, CN Tây Cần Thơ – TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 41 Cách Mạng Tháng Tám – P. An Hòa – Q. Ninh Kiều – TP. Cần Thơ

Góc thông tin, Góc đào tạo

Trả lời