NGÀNH LUẬT HÀNH CHÍNH

Chia Sẻ:

Nơi đào tạo: Trường ĐH Luật TP.HCM, trường ĐH Cần Thơ, Học viện Hành chính Quốc gia …

Mc tiêu đào to

Đào tạo cử nhân ngành Luật Hành chính nắm vững những kiến thức cơ bản về bộ máy hành chính nhà nước từ Trung ương đến địa phương, những kiến thức về đô thị và nông thôn dưới, góc độ quy hoạch và xây dựng, cũng như những vấn đề cơ bản trong quản lý Nhà Nước như: quản lý đất đai, quản lý nguồn nhân lực . . . và những kiến thức chuyên sâu về tố tụng hành chính, các biện pháp kiểm tra, giám sát các hoạt động quản lý hành chính nhà nước, cũng như có kỹ năng giao tiếp hành chính, soạn thảo văn bàn hành chính v.v. . .

Các môn hc chuyên ngành

 Một số môn học chuyên ngành: Luật hành chính; Luật tố tụng hành chính; Luật hành chính các nước; Hoạt động xây dựng pháp luật; Lý luận chung về Nhà nước và pháp luật; Luật Hiến pháp; Luật Hình sự; Luật Dân sự; Luật Lao động; Luật Hôn nhân và Gia đình; Luật Bảo vệ môi trường; Luật Đất đai; Luật Thương mại; Tố tụng hình sự; Tố tụng dân sự; Tố tụng lao động; v. v. . .

Vic làm sau khi tt nghip

Cử nhân ngành Luật chuyên ngành Luật Hành chính sẽ thích hợp để làm việc tại các cơ quan hành chính Nhà nước như: Văn phòng ủy ban nhân dân (UBND) các cấp các Sở, Phòng, Ban trực thuộc UBND như: tư pháp, địa chính, xây dựng, thanh tra, công an, Lao động – Thương binh & Xã hội, có khả năng làm việc ở các cơ quan khác như: cơ quan thi hành án, Tòa hành chính, Viện Kiểm sát, Phòng công chứng Nhà nước, cơ quan báo chí, đài phát thanh, truyền hình, Đoàn Luật sư, các công ty, doanh nghiệp v.v…


TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM THANH NIÊN CẦN THƠ
VỮNG BƯỚC TƯƠNG LAI
Điện thoại: 02923.754.666  – 02923. 696.666
Website: tuyendungcantho.com.vn
Facebook: Trung Tâm Dịch Vụ Việc Làm Thanh Niên Cần Thơ
MST: 1800472733
Số tài khoản: 0391001009779 – NH Vietcombank, CN Tây Cần Thơ – TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 41 Cách Mạng Tháng Tám – P. An Hòa – Q. Ninh Kiều – TP. Cần Thơ

Góc thông tin, Góc đào tạo

Trả lời