NGÀNH LÂM NGHIỆP

Chia Sẻ:

Mc tiêu đào to

Đào tạo Kỹ sư ngành Lâm nghiệp có hiểu biết toàn diện về mọi lĩnh vực hoạt động của ngành với các kiến thức về sinh thái học, lâm sinh, trồng rừng, điều tra, điều chế, bảo vệ, quản lý nguồn tải nguyên rừng với 03 chuyên ngành hẹp: Lâm sinh, Lâm nghiệp đô thị và Lâm nghiệp xã hội.

Hướng nghiên cứu: nghiên cứu trồng rừng trên các vùng đất hoang hóa thuộc vùng cao và đất ướt; nghiên cứu quản lý nguồn tài nguyên rừng; nghiên cứu phổ biến các kỹ thuật nông lâm kết hợp; nghiên cứu lâm nghiệp đô thị (quy hoạch thiết kế, phát triển hệ thống cây xanh,..); nghiên cứu lâm nghiệp xã hội, phát triển dự án lâm nghiệp, khuyến lâm, ứng dụng GIS (hệ thống thông tin địa lý trong lâm nghiệp và quy hoạch).

Các môn hc chuyên ngành

Một số môn học chuyên ngành: Sinh thái rừng; Thống kê lâm nghiệp; Côn trùng lâm nghiệp; Bệnh hại rừng; Động vật rừng; Di truyền & chọn giống cây rừng; Lâm luật và cơ sở lâm nghiệp; Kỹ thuật lâm sinh; Đo đạc & bản đồ; GIS trong Lâm nghiệp; Phòng chống cháy rừng; Khai thác lâm sản; Chế biến lâm sản; Lâm sản ngoài gỗ; Trồng rừng; Khuyến lâm…

Vic làm sau khi tt nghip

Kỹ sư ngành Lâm nghiệp có thể làm công tác nghiên cứu, điều tra, bảo vệ sinh thái rừng; trồng và phát triển bền vững tài nguyên rừng, bảo vệ quản lý nguồn tài nguyên rừng tại các Hạt Kiểm lâm, Viện Khoa học Lâm nghiệp, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ở các địa phương, các Lâm trường hoặc tham gia các dự án của ngành Lâm nghiệp trong quản lý và phát triển tài nguyên rừng.

Một số nhiệm vụ có thể đảm nhận trong lĩnh vực Lâm nghiệp như:

  • Giám sát các hoạt động theo các quy định của Luật pháp
  • Thiết lập kế hoạch ngắn hạn và dài hạn để quản lý tài nguyên rừng và đất đai
  • Lựa chọn và chuẩn bị vị trí để trồng mới cây
  • Lập kế hoạch và giám sát các dự án rừng như xác định loài cây, số lượng và vị trí trồng cây, quản lý cây con, cây giống.
  • Xác định phương pháp cắt và di dời gỗ với lượng chất thải và nguy hại môi trường là ít nhất
  • Phân tích tác động của các yếu tố môi trường đến quá trình sinh trưởng và phát triển của các loài động và thực vật.

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM THANH NIÊN CẦN THƠ
VỮNG BƯỚC TƯƠNG LAI
Điện thoại: 02923.754.666  – 02923. 696.666
Website: tuyendungcantho.com.vn
Facebook: Trung Tâm Dịch Vụ Việc Làm Thanh Niên Cần Thơ
MST: 1800472733
Số tài khoản: 0391001009779 – NH Vietcombank, CN Tây Cần Thơ – TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 41 Cách Mạng Tháng Tám – P. An Hòa – Q. Ninh Kiều – TP. Cần Thơ

Góc thông tin, Góc đào tạo