NGÀNH KỸ THUẬT VÀ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

Chia Sẻ:

Mc tiêu đào to

Đào tạo kỹ sư ngành Kỹ thuật và Quản lý môi trường có kiến thức và kỹ năng thực hành ở lĩnh vực công nghệ môi trường, đồng thời cũng có kiến thức về khoa học môi trường và quản lý môi trường. Chương trình đào tạo sẽ trang bị cho sinh viên các kiến thức rộng về kỹ thuật môi trường thông qua đào tạo lý thuyết, chú trọng đào tạo thực hành các lĩnh vực hóa học, sinh học trong kỹ thuật môi trường, xử lý nước, chất thải rắn, khí thải, nước thải, tiếng ồn, kiểm soát ô nhiễm môi trường công – nông nghiệp, quản lý chất lượng môi trường, quan trắc môi trường, đánh giá tác động môi trường . . .

Môn hc chuyên ngành

Ngoài các môn học cơ sở như: Hóa phân tích; Hóa lý; Hóa sinh, Địa chất môi trường; Môi trường đất; Khí tượng khí hậu; Kỹ thuật môi trường; Giảm thiểu chất thải và công nghệ sạch; Vi sinh vật nước vả nước thải; Phương pháp nghiên cứu môi trường; Quan trắc môi trường; Sinh thái học cơ sở; Đánh giá tác động môi trường; Kinh tế môi trường-kiểm toán môi trường; Quản lý môi trường. . . , sinh viên còn được trang bị các kiến thức chuyên sâu tùy chuyên ngành:

Chuyên ngành K thut môi trường:

Ô nhiễm không khí; Tiếng ồn; Kỹ thuật xử lý Ô nhiễm không khí; Độc tố học môi trường; Cấp thoát nước bên trong nhà. . .

Chuyên ngành Qun lý môi trường:

Đánh giá rủi ro môi trường; Độc tố học môi trường; Quản lý nguồn tài nguyên rừng/đất/nước; Khai khoáng và môi trường; Xây dựng hệ thống quan trắc nước; Khí; Quy hoạch đô thị-nông thôn; Quản lý ảnh hưởng xã hội; Quản lý môi trường biển và vùng ven bờ Quản lý hành chánh công; Sinh vật biển.

Vic làm sau khi tt nghip

Kỹ sư ngành Kỹ thuật và Quản lý môi trường có khả năng thiết kế, quản lý giám sát, thi công, vận hành các công trình xử lý chất thải; hoặc có thể giải quyết các vấn đề về môi trường như xử lý môi trường (ô nhiễm nước, Ô nhiễm không khí, khí thải độc hại, tiếng ồn, rác …) có thể tham gia thực hiện các dự án về môi trường, tư vấn đầu tư, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, đi sâu thiết kế thi công về kỹ thuật môi trường, có thể thiết kế và thực hiện các vấn đề như công nghệ môi trường, xử lý nước thiên nhiên và nước thải; xử lý chất thải rắn,khí thải và tiếng ồn, chất độc hại; quan trắc và phân tích chất lượng môi trường…

Ngoài ra kỹ sư ngành kỹ thuật và Quản lý môi trường có thể làm việc tại các nhà máy xí nghiệp, các công ty xử lý chất thải, Trung tâm Bảo vệ môi trường, Phòng Quản lý môi trường ở các cấp chính quyền; Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, các Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên – Môi trường, sở nông nghiệp và phát triển nông thôn, UBND các huyện thị, các công ty như cấp thoát nước, tư vấn môi trường, nuôi trồng thủy sản và các nhà máy công nghiệp, các cơ quan quản lý môi trường, các cơ quan qui hoạch, khai thác khoáng sản, các Viện Nghiên cứu có liên quan đến các lĩnh vực trên hoặc có thể giảng dạy về khoa học môi trường từ cấp Phổ thông trung học cho đến Cao đẳng, Đại học.


TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM THANH NIÊN CẦN THƠ
VỮNG BƯỚC TƯƠNG LAI
Điện thoại: 02923.754.666  – 02923. 696.666
Website: tuyendungcantho.com.vn
Facebook: Trung Tâm Dịch Vụ Việc Làm Thanh Niên Cần Thơ
MST: 1800472733
Số tài khoản: 0391001009779 – NH Vietcombank, CN Tây Cần Thơ – TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 41 Cách Mạng Tháng Tám – P. An Hòa – Q. Ninh Kiều – TP. Cần Thơ

Góc thông tin, Góc đào tạo

Trả lời