NGÀNH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG

Chia Sẻ:

Nơi đào tạo: Trường CĐBC Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp, trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM, trường ĐHDL kỹ thuật công nghệ; trường ĐH Bách Khoa (ngành Kỹ thuật và Quản lý môi trường gồm các chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường, Quản lý môi trường), trường ĐH Khoa học Tự nhiên (Khoa học môi trường gồm các chuyên ngành: Khoa học môi trường, Tài nguyên môi trường, Quản lý môi trường, Tin học cho môi trường); Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM, trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng, trường ĐHDL Lạc Hồng; trường ĐHDL Văn Lang (Công nghệ và quản lý môi trường). . .

Mc tiêu đào to

Đào tạo Kỹ sư ngành Kỹ thuật môi trường có kiến thức và kỹ năng thực hành ở lĩnh vực công nghệ môi trường đồng thời cũng có kiến thức về khoa học môi trường và quản lý môi trường. Chương trình đào tạo sẽ trang bị cho sinh viên các kiến thức rộng về các chuyên môn trong lĩnh vực môi trường thông qua đào tạo lý thuyết, chú trọng đào tạo thực hành các lĩnh vực hóa học, sinh học trong kỹ thuật môi trường, xử lý nước thải, nước cấp, chất thải rắn, khí thải, tiếng ồn, kiểm soát Ô nhiễm môi trường công – nông nghiệp, độc học môi trường, quản lý chất thải môi trường, quan trắc môi trường, đánh giá tác động môi trường, ứng dụng công nghệ thông tin địa lý trong môi trường.

Môn hc chuyên ngành

Một số môn học chuyên ngành: Bơm và trạm bơm; Công nghệ xử lý được cấp; Ô nhiễm không khỉ và tiếng ồn; Độc chất học môi trường; Chính sách môi trường; Xử lý khí thải; Kiểm soát ô nhiễm công nghiệp; Hệ thống cấp thoát nước; Công nghệ sinh học môi trường; Quản lý chất thải nguy hại; Thủy văn công trình; Bảo tồn đa dạng sinh học; An toàn phóng xạ; Quan trắc và XLSL môi trường. . .

Vic làm sau khi tt nghip

Kỹ sư ngành Kỹ thuật môi trường có thể thiết kế và thi công các công trình xử lý môi trường như xử lý nước cấp và nước thải, quản lý và xử lý chất thải rắn, xử lý khí thải và tiếng ồn, quan trắc và phân tích chất lượng môi trường, lập giải pháp ngăn ngừa Ô nhiễm, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, sản xuất sạch hơn trong công nông nghiệp; có khả năng phân tích hệ thống môi trường thông qua việc nắm vững phương pháp sử dụng tài nguyên theo hướng phát triển bền vững và những biện pháp bảo vệ và phục hồi hệ sinh thái như giảm thiểu Ô nhiễm môi trường trong các lĩnh vực công nông ngư nghiệp và du lịch; có thể tham gia trong việc hình thành, xây dựng và phát triển chính sách, chiến lược quản lý môi trường.

Như vậy, Kỹ sư ngành Kỹ thuật môi trường có thể công tác tại các viện, trường trong vùng, các sở ban ngành ở địa phương, đặc biệt là Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng, Sở Công nghiệp, Sở Thủy sản, UBND các huyện thị, các công ty như cấp thoát nước, tư vấn môi trường, nuôi trồng thủy sản, các nhà máy công nghiệp, . . . hoặc tham gia trong các chương trình, đề án trong, ngoài nước về môi trường.


TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM THANH NIÊN CẦN THƠ
VỮNG BƯỚC TƯƠNG LAI
Điện thoại: 02923.754.666  – 02923. 696.666
Website: tuyendungcantho.com.vn
Facebook: Trung Tâm Dịch Vụ Việc Làm Thanh Niên Cần Thơ
MST: 1800472733
Số tài khoản: 0391001009779 – NH Vietcombank, CN Tây Cần Thơ – TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 41 Cách Mạng Tháng Tám – P. An Hòa – Q. Ninh Kiều – TP. Cần Thơ

Góc thông tin, Góc đào tạo

Trả lời