NGÀNH KINH TẾ THẨM ĐỊNH GIÁ

Chia Sẻ:

Mc tiêu đào to

Đào tạo cử nhân ngành Kinh tế thẩm định giá có kiến thức và năng lực chuyên môn trong việc thẩm định giá các loại tài sản trong nền kinh tế thị trường trong điều kiện hội nhập, có khả năng thẩm định giá các loại tài sản quan trọng trong nền kinh tế như bất động sản; định giá thành và giá bán các loại sản phẩm; thẩm định các dự án đầu tư của các tổ chức tư nhân, chính phủ và phi chính phủ và có kỹ năng giao tiếp và phối hợp với các tổ chức thẩm định giá trong nước và quốc tế; tư vấn cho khách hàng thông qua việc cung cấp các loại dịch vụ thẩm định giá các loại tài sản.

Các môn hc chuyên ngành

Một số môn học chuyên ngành: Kiểm toán; Nguyên lý kiến trúc và xây dựng; Nguyên lý thẩm định giá; Thẩm định giá bất động sản; Thẩm định giá máy móc thiết bị; Thẩm định giá trị thương hiệu; Thẩm định giá trị doanh nghiệp…

Vic làm sau khi tt nghip

Cử nhân chuyên ngành Kinh tế Thẩm định giá có thể công tác tại: các công ty kiểm toán, các sàn giao dịch bất động sản; các trung tâm đấu giá của phòng thi hành án thuộc các sở tư pháp, các phòng vật giá, các trung tâm dịch vụ thẩm định giá và bán đấu giá tài sản thuộc sở tài chính Hội đồng thẩm định giá trị doanh nghiệp  nhà nước của các bộ, ngành, tỉnh, tổng công ty, các trung tâm, phòng thẩm định giá thuộc Sở Tài nguyên Môi trường, các ngân hàng nhà nước và ngân hàng thương mại…


TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM THANH NIÊN CẦN THƠ
VỮNG BƯỚC TƯƠNG LAI
Điện thoại: 02923.754.666  – 02923. 696.666
Website: tuyendungcantho.com.vn
Facebook: Trung Tâm Dịch Vụ Việc Làm Thanh Niên Cần Thơ
MST: 1800472733
Số tài khoản: 0391001009779 – NH Vietcombank, CN Tây Cần Thơ – TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 41 Cách Mạng Tháng Tám – P. An Hòa – Q. Ninh Kiều – TP. Cần Thơ

Góc thông tin, Góc đào tạo

Trả lời