NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ

Chia Sẻ:

Mc tiêu đào to

Đào tạo cử nhân ngành Hệ thống thông tin quản lý có phẩm chất chính trị vững vàng, có ý thức tổ chức kỷ luật, có đạo đức nghề nghiệp; nắm vững kiến thức cơ bản và chuyên sâu về hệ thống thông tin, đáp ứng các yêu cầu và nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin của xã hội. Bên cạnh đó sinh viên còn được trang bị các kiến thức nền tảng về quản lý kinh tế và quản trị kinh doanh, đồng thời có những kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực điều khiển học và ứng dụng tin học trong quản lý kinh tế.

Các môn hc chuyên ngành

Một số môn học chuyên ngành: Kỹ thuật lập trình; Cấu trúc dữ liệu và giải thuật; Lý thuyết mô hình; Truyền thông dữ liệu trong kinh doanh; Hệ thống thông tin quản lý; Quản trị hệ thống thông tin; Hệ quản trị CSDL; Phân tích và thiết kế hệ thống; Thương mại điện tử; Hệ thống thông tin tài chính/kế toán; Thiết kế trang web kinh doanh; Lập trình cho kinh doanh; Kinh tế quốc tế; Thống kê kinh tế; Luật kinh tế; Kinh doanh quốc tế; Kế toán quản trị; Quản trị tài chính; Quản trị marketing . . .

Vic làm sau khi tt nghip

Cử nhân ngành Hệ thống thông tin quản lý có khả năng tổ chức và quản lý mạng thông tin trong các doanh nghiệp; vi tính hóa các thao tác quản lý cũng như thiết kế các phần mềm tin học cần thiết cho công tác quản lý dựa trên các điều kiện hiện có của doanh nghiệp nhằm tăng sức cạnh tranh và năng động của doanh nghiệp trong kỷ nguyên thông tin hiện nay.

Cử nhân ngành Hệ thống thông tin quản lý cũng có thể đảm nhận công việc của một CIO (Giám đốc thông tin – Chief of lnformation Omcer) trong một cơ quan, xí nghiệp, hoặc trong các lĩnh vực thiết kế và quản lý một hệ thống thông tin phục vụ cho nhà quản trị, phân tích thông tin hoặc tham gia giảng dạy ở các trung tâm vi tính, các trường đại học, cao đẳng về lĩnh vực tin học quản lý.


TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM THANH NIÊN CẦN THƠ
VỮNG BƯỚC TƯƠNG LAI
Điện thoại: 02923.754.666  – 02923. 696.666
Website: tuyendungcantho.com.vn
Facebook: Trung Tâm Dịch Vụ Việc Làm Thanh Niên Cần Thơ
MST: 1800472733
Số tài khoản: 0391001009779 – NH Vietcombank, CN Tây Cần Thơ – TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 41 Cách Mạng Tháng Tám – P. An Hòa – Q. Ninh Kiều – TP. Cần Thơ

Góc thông tin, Góc đào tạo

Trả lời