NGÀNH HÀNH CHÍNH

Chia Sẻ:

Mc tiêu đào to

Đào tạo Cử nhân ngành Hành chính có năng lực và trình độ chuyên môn về quản lý nhà nước, nắm vững kiến thức về Nhà nước và Pháp luật; Hành chính Nhà nước; Văn bản và công nghệ hành chính; Quản lý Nhà nước về kinh tế; Quản lý Nhà nước về văn hóa – xã hội phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước.

Môn hc chuyên ngành

Một số môn học chuyên ngành: Lý luận về Nhà nước và Pháp luật; Luật Hiến pháp và Luật tổ chức bộ máy nhà nước; Luật Hành chính và tài phán hành chính; Luật Dân sự; Luật quốc tế; Hành chính công và quản lý công; Lịch sử Hành chính Việt Nam; Hoạch định và phân tích chính sách công; Tâm lý học quân lý; Kỹ thuật xây dựng và ban hành văn bản; Kỹ thuật tổ chức công sở; Hành chính văn phòng trong cơ quan Nhà nước; Thủ tục hành chính; Quản lý nhà nước về kinh tế / đô thị / nông nghiệp và phát triển nông thôn / Văn hóa – Xã hội / khoa học công nghệ, tài nguyên và môi trường / an ninh, quốc phòng; Tài chính công . . . .

Vic làm sau khi tt nghip

Cử nhân ngành Hành chính có thể làm việc trong các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội, Sở Nội vụ, UBND các cấp, Trường Chính trị Tỉnh, Phòng Hành chính trong các sở ban ngành, Phòng tổ chức nhân sự trong các công ty, doanh nghiệp tư nhân như: Gạch Đồng Tâm Long An, Bitis… và khá nhiều ngân hàng để làm ở Phòng Hành chính. Đặc biệt trong giai đoạn nước ta đang tiến hành cải cách hành chính thì nhu cầu về Cử nhân ngành Hành chính ở các cơ quan quản lý nhà nước rất cao.


TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM THANH NIÊN CẦN THƠ
VỮNG BƯỚC TƯƠNG LAI
Điện thoại: 02923.754.666  – 02923. 696.666
Website: tuyendungcantho.com.vn
Facebook: Trung Tâm Dịch Vụ Việc Làm Thanh Niên Cần Thơ
MST: 1800472733
Số tài khoản: 0391001009779 – NH Vietcombank, CN Tây Cần Thơ – TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 41 Cách Mạng Tháng Tám – P. An Hòa – Q. Ninh Kiều – TP. Cần Thơ

Góc thông tin, Góc đào tạo

Trả lời