NGÀNH ĐIỆN TỰ ĐỘNG TÀU THUỶ

Chia Sẻ:

Mc tiêu đào to

Đào tạo Kỹ sư ngành Điện tự động tàu thủy có phẩm chất chính trị tốt, có đủ trình độ lý thuyết và tay nghề để làm việc trên tàu thủy, trên các công trình nổi, trên dàn khoan hay ngoài biển, ở các phòng kỹ thuật của các công ty vận tải biển, trong các nhà máy đóng, sửa chữa tàu, ở các cảng biển, các trường đại học, Cục đăng kiểm, viện nghiên cứu và thiết kế tàu thủy….

Môn hc chuyên ngành

Một số môn học chuyên ngành: Truyền động điện tự động; Điện tàu thủy; Tin học ứng dụng; Công nghệ vi xử lý; Hiện đại hóa thiết bị điện tử; Điện tử công suất; Đo lường thông số điện và thông số không điện; Quản trị doanh nghiệp; Máy phát điện tàu thủy; Máy điện tàu thủy; Truyền động điện tàu thủy; Hệ thống tự động tàu thủy; Thiết bị điện hàng hải; Hệ thống thông tin trên tàu thủy; Thiết bị vô tuyến viễn thông; Lắp đặt, khai thác và chẩn đoán kỹ thuật hệ thống điện; Chuyên đề: PLC và công nghệ truyền thông mạng . . .

Việc làm sau khi tốt nghiệp Kỹ sư ngành Điện tự động tàu thủy có thể làm việc trên tàu thủy, trên các công trình nổi, trên dàn khoan hay ngoài biển, ở các phòng kỹ thuật của các công ty vận tải biển, trong các nhà máy đóng, sửa chữa tàu, ở các cảng biển, các trường đại học, Cục đăng kiểm, viện nghiên cứu và thiết kế tàu thủy….


TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM THANH NIÊN CẦN THƠ
VỮNG BƯỚC TƯƠNG LAI
Email: daotao.tuyendungcantho@gmail.com
Địa chỉ: 41 Cách Mạng Tháng Tám – Q.Ninh Kiều –  TP. Cần Thơ.
Facebook: Trung tâm dịch vụ việc làm Thanh niên Cần Thơ
Điện thoại: 02923 696 666 – 0918 501 409

Góc thông tin, Góc đào tạo

Trả lời