NGÀNH ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

Chia Sẻ:

Nơi đào tạo: Trường ĐH Bách Khoa (gồm các chuyên ngành: Điện năng, Điều khiển tự động, Điện tử-viễn thông), trường ĐH Quốc tế (ngành Điện tử viễn thông), trường ĐHKH Tự nhiên (ngành Điện tử Viễn thông), trường ĐH Tôn Đức Thắng (ngành Kỹ thuật điện-điện tử gồm các chuyên ngành: Hệ thống điện; Điện tử viễn thông; Tự động hóa), trường ĐH Giao thông Vận tải – cơ sở phía Nam (ngành Kỹ thuật Điện-điện tử), trường ĐH Hàng hải (ngành Điện tử Viễn thông), trường ĐH Công nghiệp TP.HCM (ngành Công nghệ kỹ thuật điện, ngành Công nghệ Kỹ thuật điện tử, ngành Điện tử công nghiệp, ngành Điện tử viễn thông…), trường CĐBC Công nghệ và quản trị doanh nghiệp (ngành Điện tử, ngành Kỹ thuật điện), trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM (ngành Kỹ thuật Điện điện tử), trường ĐH Mở TPHCM (thuộc nhóm ngành Công nghiệp ). . .

Mc tiêu đào to

Đào tạo kỹ sư trong lĩnh vực Điện-điện tử nắm vững kiến thức cơ bản, kiến thức chuyên ngành, đồng thời cập nhật các kiến thức mới trong kỹ thuật Điện – Điện tử. Chương trình đào tạo được xây dựng trên cơ sở kết hợp lý thuyết với kinh nghiệm thực tế sản xuất, tạo điều kiện để sinh viên có đủ khả năng hành nghề trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh ngay sau khi tốt nghiệp.

Các môn hc chuyên ngành

Một số môn học chuyên ngành: Truyền động điện; Kỹ thuật chiếu sáng; Điện công nghệ; Điều khiển máy điện; Kỹ thuật điện tử; Điện tử Y Sinh học; Quang điện tử; Vật liệu Điện – Điện tử; Vận hành và điều khiển hệ thống điện; Nhà máy nhiệt điện; Nhà máy thủy điện; Thiết kế hệ thống điện; Trường điện từ, Điện tử; Hệ thống Viễn thông; Kỹ thuật siêu cao tần; Xử lý tín hiệu số; CAD trong kỹ thuật điện; Cơ sở tự động học; Thiết bị tự động; Điều khiển vi tính; Tin học công nghiệp. . .

Vic làm sau khi tt nghip

Kỹ sư ngành Điện – Điện tử có thể làm việc tại Công ty Điện lực; Các nhà máy sản xuất, phân phối và tiêu thụ điện; Các phòng thí nghiệm, cơ sở kinh doanh, nghiên cứu về quy hoạch mạng điện, thiết bị sử dụng điện – điện tử viễn thông; Các nhà máy sản xuất công nghiệp tự động hóa cao; khu công nghiệp, khu chế xuất; Các phòng thí nghiệm, cơ sở kinh doanh, nghiên cứu về tự động hóa công nghiệp, Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam và các công ty trực thuộc; Tổng cục điện tử Việt Nam và các công ty trực thuộc; Các khu công nghiệp, nhà máy sản xuất điện tử hoá cao.


TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM THANH NIÊN CẦN THƠ
VỮNG BƯỚC TƯƠNG LAI
Email: daotao.tuyendungcantho@gmail.com
Địa chỉ: 41 Cách Mạng Tháng Tám – Q.Ninh Kiều –  TP. Cần Thơ.
Facebook: Trung tâm dịch vụ việc làm Thanh niên Cần Thơ
Điện thoại: 02923 696 666 – 0918 501 409

Góc thông tin, Góc đào tạo

Trả lời