NGÀNH ĐỊA LÝ

Chia Sẻ:

Nơi đào tạo: Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (gồm các chuyên ngành Địa lý môi trường, Địa lý kinh tế, Địa lý dân số-xã hội, Địa lý du lịch), trường ĐH Sư phạm TP.HCM, trường ĐH Quy Nhơn . . . .

Mc tiêu đào to

Đào tạo Cử nhân ngành Địa lý theo diện rộng, có chuyên môn hợp lý nhằm đảm bảo tính tổng hợp, liên ngành của khoa học địa lý, có khả năng phát hiện và giải quyết những vấn đề trong lĩnh vực chuyên môn; đáp ứng những nhu cầu thực tế của xã hội.

Các môn hc chuyên ngành

Các môn học chuyên ngành: Kinh tế Việt Nam; Dân số và phát triển; Dân số và môi trường; Chính sách dân số; Lao động việc làm và phát triển nguồn nhân lực; Thống kê và tin học ứng dụng trong khoa học xã hội và địa lý; Phát triển cộng đồng; Chính sách xã hội; Dân tộc học; Địa lý kinh tế vùng Việt Nam; Địa lý kinh tế thế giới; Kinh tế tài nguyên và tổ chức sản xuất lãnh thổ; Phát triển kinh tế nông thôn; Luật kinh tế; Quy hoạch đô thị; Lao động việc làm và phát triển nguồn nhân lực; Hệ thống thông tin địa lý; Cơ sở sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường…

 Vic làm sau khi tt nghip

Cử nhân ngành Địa lý có năng lực nghiên cứu khoa học, có thể giảng dạy địa lý ở bậc Đại học, Cao đẳng và Trung học Phổ thông (khi được bổ sung thêm kiến thức về sư phạm). Ngoài nghiên cứu và giảng dạy, cử nhân ngành Địa lý có thể đảm nhận công việc trong các lĩnh vực tổ chức và quy hoạch lãnh thổ, quản lý tài nguyên, xây dựng và quản lý các dự án phát triển nông nghiệp, nông thôn và đô thị.

Chuyên ngành Đa lý Môi trưng:

Người tốt nghiệp có đủ khả năng làm việc nghiên cứu và giảng dạy trong các lĩnh vực: Đánh giá chất lượng môi trường; Quản lý môi trường; Bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên môi trường.

Chuyên ngành Đa lý kinh tế:

Người tốt nghiệp có khả năng làm việc, nghiên cứu và giảng dạy trong các lĩnh vực: Phân vùng kinh tế và quy hoạch vùng; Tổ chức sản xuất kinh tế theo không gian lãnh thổ; Quy hoạch phát triển đô thị và nông thôn.

Chuyên ngành Đa lý dân s – xã hi:

Người tốt nghiệp có đủ kiến thức cơ bản, khả năng làm việc, nghiên cứu và giảng dạy trong các lĩnh vực: Dân số và các vấn đề phát triển; Dân số, sức khỏe và kế hoạch hóa gia đình; Quản trị nguồn nhân lực.

Chuyên ngành Đa lý du lch:

Người tốt nghiệp sẽ có đủ kiến thức cơ bản, khả năng làm việc, nghiên cứu và giảng dạy trong các lĩnh vực: Quy hoạch và tổ chức các lãnh thổ du lịch; Hướng dẫn du lịch; Quản trị du lịch.


TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM THANH NIÊN CẦN THƠ
VỮNG BƯỚC TƯƠNG LAI
Email: daotao.tuyendungcantho@gmail.com
Địa chỉ: 41 Cách Mạng Tháng Tám – Q.Ninh Kiều –  TP. Cần Thơ.
Facebook: Trung tâm dịch vụ việc làm Thanh niên Cần Thơ
Điện thoại: 02923 696 666 – 0918 501 409

Góc thông tin, Góc đào tạo

Trả lời