NGÀNH CƠ KỸ THUẬT

Chia Sẻ:

Nơi đào tạo: Trường ĐH Bách Khoa, trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM . . .

Mc tiêu đào to

Đào tạo Kỹ sư ngành Cơ kỹ thuật có phẩm chất đạo đức tốt có trình độ chuyên sâu về cơ học, nắm vững công cụ toán học và lập trình tin học, có kiến thức kỹ thuật để thực hiện việc mô phỏng các bài toán kỹ thuật thực tiễn.

Môn hc chuyên ngành

Một số môn học chuyên ngành: Các môn học thuộc khối kiến thức Toán (Phương trình toán lý; Cơ sở toán ứng dụng; Thống kê và phân tích số liệu . . .); Khối kiến thức Tin học (Lập trình tính toán; Hệ quản trị và CSDL; Kỹ thuật số; CAD); khối kiến thức Cơ học (Cơ học chất lỏng và khí; Cơ lý thuyết; Cơ ứng dụng; Đàn hồi ứng dụng; Cơ học môi trường rời . . . ); khối kiến thức Kỹ thuật (Kỹ thuật điện; Vật liệu kỹ thuật; Thiết kế kỹ thuật; Kỹ thuật điện tử; Điều khiển tự động; Kỹ thuật số; Ứng dụng phần mềm trong cơ học . . .).

Vic làm sau khi tt nghip

Kỹ sư ngành Cơ Kỹ thuật có khả năng nghiên cứu lý thuyết, thực nghiệm và giảng dạy trong lĩnh vực cơ học; đánh giá chất lượng và dự báo hư hỏng cho máy móc và công trình; vận dụng các kiến thức phục vụ công tác tính toán thiết kế; khảo sát và dự báo các hiện tượng tự nhiên liên quan đến cơ học.


TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM THANH NIÊN CẦN THƠ
VỮNG BƯỚC TƯƠNG LAI
Email: daotao.tuyendungcantho@gmail.com
Địa chỉ: 41 Cách Mạng Tháng Tám – Q.Ninh Kiều –  TP. Cần Thơ.
Facebook: Trung tâm dịch vụ việc làm Thanh niên Cần Thơ
Điện thoại: 02923 696 666 – 0918 501 409

Góc thông tin, Góc đào tạo

Trả lời