NGÀNH BẢO TỒN – BẢO TÀNG

Chia Sẻ:

Ngành Bảo tồn – Bảo tàng và ngành Khảo cổ học là hai ngành học gần, có liên quan đến nhau, có thể tác nghiệp lẫn nhau trong thực tiễn hoạt động.

Hệ thống bảo tàng ở Việt Nam còn nhiều bất cập: Phát triển chậm, qui mô nhỏ bé; Hiện vật ít, công tác quản lý và xây dựng các sưu tập hiện vật yếu; Năng lực cán bộ ngành bảo tảng còn bất cập, hạn chế về công tác quản lý bảo tàng và tác nghiệp chuyên môn theo yêu cầu của một bảo tàng hiện đại. Vì vậy, để kiện toàn hệ thống bảo tàng Việt Nam, một trong những giải pháp quan trọng đó là xây dựng chiến lược đào tạo nguồn nhân lực cho ngành bảo tàng, để có một đội ngũ cán bộ bào tàng thích hợp với yêu cầu phát triển của bảo tàng hiện đại.

Nơi đào tạo: Trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật TP.HCM, Trường ĐH Văn hóa TP.HCM (năm 2005: trường CĐ Văn hóa TP.HCM).

Mc tiêu đào to

Đào tạo cử nhân có trình độ lý luận, nắm vững chủ trương, chính sách và pháp luật của Đảng và Nhà nước về xây dựng, phát triển kinh tế-xã hội-văn hóa, đặc biệt trong lĩnh vực di sản văn hóa dân tộc; nắm vững cơ sở lý luận về bảo tàng học và các khoa học có liên quan; có khả năng tổ chức, quản lý và thực hiện thành thạo các khâu nghiệp vụ tại các bảo tàng, di tích.

Môn hc chuyên ngành

Một số môn học chuyên ngành: Khảo cổ học đại cương; Dân tộc học đại cương; Cơ sở ngữ văn Hán Nôm; Lịch sử Mỹ thuật thế giới; Lịch sử Mỹ thuật Việt Nam; Tín ngưỡng và Tôn giáo ở Việt Nam; Phương pháp nghiên cứu khoa học và phương pháp luận sử học; Bảo tàng học; Bảo tồn di tích lịch sử văn hoá; Lịch sử sự nghiệp Bảo tồn – Bảo tàng Việt Nam; Di tích lịch sử văn hóa Việt Nam; Cổ vật ở Việt Nam; Cổ tiền học; Quản lý bảo tàng; Sưu tầm hiện vật bảo tàng; Kiểm kê hiện vật bảo tàng; Tổ chức kho bảo quản hiện vật bảo tàng; Trưng bày hiện vật bảo tàng, Khai thác, phát huy các giá trị của di tích lịch sử văn hóa; Lễ hội truyền thống Việt Nam…

Cơ hi ngh nghip

Cử nhân ngành Bảo tồn – Bảo tàng có thể đảm nhận các khâu trong công tác nghiệp vụ như: nghiên cứu khoa học, sưu tầm, kiểm kê, bảo quản, trưng bày hiện vật, phục chế hiện vật ở các bảo tàng trung ương, bảo tàng tỉnh/thành phố (Bảo tàng cách mạng, Bảo tàng dân tộc học, Bảo tàng lịch sử, các Bảo tàng trực thuộc tỉnh….) và hệ thống bảo tàng chuyên ngành; thực thi qui trình nghiên cứu, kiểm kê, phân loại, tu sửa, bảo quản và phát huy giá trị di tích lịch sử – văn hóa; biết nhận diện, phân loại và quản lý cổ vật; tổ chức thực hiện hoạt động giáo dục đối với công chúng thông qua bảo tàng di tích, cổ vật; hoặc làm công tác giảng dạy tại các trường ĐH, CĐ, THCN có đào tạo chuyên ngành Bảo tàng, bảo tồn.

Để thành công trong nghề, ngoài say mê, người học ngành bảo tàng cần có kiến thức sâu rộng về lịch sử, mỹ thuật.


TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM THANH NIÊN CẦN THƠ
VỮNG BƯỚC TƯƠNG LAI
Email: daotao.tuyendungcantho@gmail.com
Địa chỉ: 41 Cách Mạng Tháng Tám – Q.Ninh Kiều –  TP. Cần Thơ.
Facebook: Trung tâm dịch vụ việc làm Thanh niên Cần Thơ
Điện thoại: 02923 696 666 – 0918 501 409

Góc thông tin, Góc đào tạo

Trả lời