KỸ THUẬT VIÊN QUANG HỌC (PHOTONICS TECHNICIANS) – HỌ LÀ AI?

Chia Sẻ:

Xây dựng thiết bị, cài đặt, kiểm tra, sử dụng và bảo trì các thiết bị quang hoặc sợi quang

Có thể là tranh biếm họa về văn bản
Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết '2 YÊU CẦU CƠ BẢN BẰNG CẤP Tốt nghiệp đại học ngành vật kỹ thuật hoặc chuyên ngành quang học KÝ NĂNG Kỹ năng phát hiện và giải quyết vấn đề Kỹ năng tư duy logic Kỹ năng bảo thiết b», phân tích, kiểm soát chất lượng PHẨM CHẤT Cẩn thận Tỉmỉ, chú ý đến chi tiết 3 KHÓ KHĂN THƯỜNG GÃP Thiếu trang thiết bị Ngành mới, thiếu nhân lực Yêu cầu cập nhật kiến thức nhanh và liên tục'

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM THANH NIÊN CẦN THƠ
VỮNG BƯỚC TƯƠNG LAI
Email: daotao.tuyendungcantho@gmail.com
Địa chỉ: 41 Cách Mạng Tháng Tám – Q.Ninh Kiều –  TP. Cần Thơ.
Facebook: Trung tâm dịch vụ việc làm Thanh niên Cần Thơ
Điện thoại: 02923 696 666 – 0918 501 409

Góc thông tin, Góc đào tạo

Trả lời