KỸ SƯ THUỶ SẢN (AQUATIC PRODUCT ENGINEER) – HỌ LÀ AI?

Chia Sẻ:

Kĩ sư thủy sản chuyên về nuôi trồng đánh bắt Các loài cá và thủy Sản khác

Có thể là hình ảnh về văn bản
Có thể là tranh biếm họa về văn bản cho biết '2 YÊU CẦU CƠ BẢN BẰNG CẤP Tốt Cao đắng/ Đại học ngànhnuôi trồng Hiếu PHẨM CHẤT Yêu thích tìm và nuôi trồng thuy sản Nhạy bén KỸ NĂNG Sử dụng thành thạo các thiết bị đo và thiện môi rường nước Khả năng ghi chép hồ vòng sinh vật năng sát, xử| để có dịch bệnh các động đến vật dưới nước và 3 KHÓ KHĂN THƯỜNG GẶP Dịch bệnh của sinh vật nuôi dưới nước lây lan rất nhanh, khó kiểm soát dù đã phát hiện từ sớm'

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM THANH NIÊN CẦN THƠ
VỮNG BƯỚC TƯƠNG LAI
Email: daotao.tuyendungcantho@gmail.com
Địa chỉ: 41 Cách Mạng Tháng Tám – Q.Ninh Kiều –  TP. Cần Thơ.
Facebook: Trung tâm dịch vụ việc làm Thanh niên Cần Thơ
Điện thoại: 02923 696 666 – 0918 501 409

Góc thông tin, Góc đào tạo

Trả lời