KỸ SƯ MẠNG MÁY TÍNH (COMPUTER NETWORK ARCHITECTS) – HỌ LÀ AI?

Chia Sẻ:

Thiết kế và phát triển giải pháp cho các vấn đề ứng dụng phức tạp, vốn đề quản trị hệ thống hoặc mối quan tâm về mạng

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người và văn bản
Có thể là hình ảnh về văn bản

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM THANH NIÊN CẦN THƠ
VỮNG BƯỚC TƯƠNG LAI
Email: daotao.tuyendungcantho@gmail.com
Địa chỉ: 41 Cách Mạng Tháng Tám – Q.Ninh Kiều –  TP. Cần Thơ.
Website: MekongWorks.vn
Điện thoại: 02923 696 666 – 0918 501 409

Góc thông tin, Góc đào tạo

Trả lời