KỸ SƯ KHAI THÁC DẦU KHÍ (PETROLEUM ENGINEER) – HỌ LÀ AI?

Chia Sẻ:

Kỹ sư khai thác dầu khí ứng dụng các nguyên tắc vật lí, địa chất và hóa học để phát hiện và khai thác dầu và khí từ các mỏ dầu khí dưới lòng đất và dưới biển

Có thể là hình ảnh về văn bản
Có thể là hình ảnh về 2 người và văn bản cho biết 'YÊU CÂU CƠ BẢN KỲ NĂNG BẰNG CẤP Tốt nghiệp đại học các ngành dầu khí, thuật địa chất dầu các chuyên ngành liên quan PHẨM CHẤT Kiluật, cẩn Chịu được công Kỹ năng làm việc nhóm Kỹ năng lãnh đạo năng tống và phân tích thông fin khỏe lực tố‘t KHÃ KHĂN THƯỜNG GẶP Ra ngoài công trình, khung cảnh xung quanh chỉ toàn máy móc và sắt thép, tiếng hàn, tiếng búa, làm việc nhà thường xuyên. Cô đơn, phải thường xuyên gia đình. Phải mặt nhiều điều bất ngờ, chủ yếu lao động.'

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM THANH NIÊN CẦN THƠ
VỮNG BƯỚC TƯƠNG LAI
Email: daotao.tuyendungcantho@gmail.com
Địa chỉ: 41 Cách Mạng Tháng Tám – Q.Ninh Kiều –  TP. Cần Thơ.
Facebook: Trung tâm dịch vụ việc làm Thanh niên Cần Thơ
Điện thoại: 02923 696 666 – 0918 501 409

Góc thông tin, Góc đào tạo

Trả lời