KỸ SƯ CÔNG NGHIỆP

Chia Sẻ:

Kỹ sư công nghiệp được xem là kỹ sư của kỹ sư. Họ quản lý sự vận động của toàn bộ nhà máy, đảm bảo các qui trình hoạt động hiệu quả, an toàn và có tính kinh tế.


TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM THANH NIÊN CẦN THƠ
VỮNG BƯỚC TƯƠNG LAI
Email: daotao.tuyendungcantho@gmail.com
Địa chỉ: 41 Cách Mạng Tháng Tám – Q.Ninh Kiều –  TP. Cần Thơ.
Facebook: Trung tâm dịch vụ việc làm Thanh niên Cần Thơ
Điện thoại: 02923 696 666 – 0918 501 409

Góc thông tin, Góc đào tạo

Trả lời