GIỚI THIỆU NGÀNH ĐÔ THỊ HỌC

Chia Sẻ:

Nơi đào tạo: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG-HCM

Mục tiêu đào tạo
Đô thị học là một ngành học mới, mang tính khoa học và có khả năng ứng dụng cao có thể giải quyết và đáp ứng được nhu cầu cấp thiết trong đời sống hằng ngày của xã hội. Hiện chưa có trường nào đào tạo ngành học này.
Cử nhân ngành Đô thị học có kỹ năng gắn lý thuyết với thực tiễn xây dựng, đánh giá và thẩm định dự án ở các cấp độ khác nhau. Ngoài ra, sinh viên còn được trang bị kỹ năng làm việc độc lập, chuyên nghiệp, sử dụng thành thạo ngoại ngữ, ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc.

Các môn học chuyên ngành
Một số môn học chuyên ngành: Kinh tế học phát triển, Địa lý đô thị, Dân số học đô thị, Môi trường học cơ bản, Tổ chức xã hội trong đô thị, Công tác xã hội, Hệ thống thông tin địa lý GIS, Đồ họa kiến trúc đại cương, Đô thị học, Qui hoạch đô thị, Cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị, Kiến trúc đại cương, Quản lý đô thị, Quản lý môi trường, Phát triển đô thị bền vững, Xây dựng và quản lý dự án, Nhà ở và quản lý nhà ở, Dịch vụ công đô thị, Kiến trúc cảnh quan đô thị, Không gian công cộng đô thị, Bảo tồn di sản và di tích văn hóa tộc người ở đô thị, Mỹ thuật đô thị, Các vấn nạn xã hội đô thị, Phát triển cộng đồng, Xã hội học quản lý, Dư luận xã hội và truyền thông đại chúng đô thị, Đánh giá tác động môi trường kinh tế-xã hội . . .

Việc làm sau khi tốt nghiệp
Cử nhân ngành Đô thị học có thể tham gia giải quyết những vấn đề cấp bách của đô thị trong quá trình phát triển kinh tế xã hội, đảm nhiệm việc tư vấn điều phối, quy hoạch kinh tế – xã hội, thiết kế và xây dựng chính sách thẩm định và đánh giá các dự án có liên quan đến việc phát triển đô thị trong các cơ quan công quyền ở các cấp quan lữ hành chánh khác nhau (Sở Quy hoạch Kiến trúc, Phòng quản lý đô thị-xây dựng…), các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức nghề nghiệp, các doanh nghiệp nhà nước và tư nhân, các tổ chức phát triển quốc tế, các tổ chức phi chính phủ quốc tế…
——————————————-
Trung Tâm Dịch Vụ Việc Làm Thanh Niên Cần Thơ
Địa chỉ: Số 41, Cách mạng Tháng Tám, P.An Hòa, Q.Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ
Điện thoại: 02923 696 666 – 0918 501 409
Email: daotao.tuyendungcantho@gmail.com

Góc thông tin, Góc đào tạo

Trả lời