GIÁO DỤC VIÊN KỸ NĂNG SỐNG

Chia Sẻ:

Giáo viên kỹ năng sống làm nhiệm vụ cải thiện nhận thức, thái độ, hành vi của học viên liên quan đến các kỹ năng hỗ trợ cho cuộc sống.


TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM THANH NIÊN CẦN THƠ
VỮNG BƯỚC TƯƠNG LAI
Email: daotao.tuyendungcantho@gmail.com
Địa chỉ: 41 Cách Mạng Tháng Tám – Q.Ninh Kiều –  TP. Cần Thơ.
Facebook: Trung tâm dịch vụ việc làm Thanh niên Cần Thơ
Điện thoại: 02923 696 666 – 0918 501 409

Góc thông tin, Góc đào tạo

Trả lời