TUYỂN SINH CÁC LỚP BỒI DƯỠNG NGẮN HẠN 2017

Chia Sẻ:

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CÁC LỚP BỒI DƯỠNG NGẮN HẠN NĂM 2017

  1. Các lớp Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ Xăng dầu – Khí dầu mỏ hóa lỏng và hóa chất độc hại cháy nổ
TT Tên lớp học Dự kiến học phí (đ/hviên) Khóa học

(ngày)

1 Nghiệp vụ kinh doanh xăng dầu 1.300.000 5
2 Bồi dưỡng và thi Nâng bậc công nhân kỹ thuật xăng dầu 800.000 4
3 Nghiệp vụ bồi dưỡng cửa hàng trưởng cửa hàng xăng dầu 900.000 4
4 Nghiệp vụ kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) 800.000 3
5 Nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu 800.000 3
6 An toàn lao động, vệ sinh lao động 500.000 2
7 Kỹ thuật an toàn hóa chất 500.000 2
8 Kỹ thuật an toàn hóa chất và vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm 500.000 2
9 Huấn luyện kỹ thuật an toàn trong kinh doanh LPG 500.000 2
  1. Các lớp bồi dưỡng về kiến thức chợ
TT Tên lớp học Dự kiến học phí (đ/hviên) Khóa học

(ngày)

1 Nghiệp vụ quản lý chợ (dành cho ban quản lý các chợ) 600.000 3
2 Tập huấn kỹ năng bán hàng cho các tiểu thương các chợ 500.000 2
3 Nghiệp vụ quản lý và kinh doanh chợ 500.000 2
4 Kiến thức quy mô hộ gia đình 500.000 2
5 Nâng cao năng lực và kỹ năng quản lý chợ gắn với việc chuyển đổi mô hình quản lý chợ 500.000 2
6 Kỹ năng xúc tiến Thương mại và Kỹ năng hỗ trợ bán hàng 500.000 2
7 Hàng Việt Nam chất lượng cao về Nông thôn theo hướng bền vững 500.000 2
  1. Các lớp đào tạo trong lĩnh vực thương mại và hội nhập
TT Tên lớp học Dự kiến học phí (đ/hviên) Khóa học

(ngày)

1 Bồi dưỡng kiến thức quản lý thương mại (cán bộ, nhân viên của cơ quan ban ngành và công ty kinh doanh lĩnh vực thương mại) 600.000 2
2 Nâng cao kiến thức hội nhập kinh tế Quốc tế 500.000 2
3 Bồi dưỡng kiến thức quản lý thương mại 500.000 2
4 Kỹ năng trong kinh doanh 500.000 2
5 Xây dựng thương hiệu sản phẩm địa phương và thâm nhập thị trường 500.000 2
6 Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sản xuất kinh doanh định hướng xuất khẩu trong bối cảnh hội nhập 500.000 2
7 Tiếp cận thị trường và nhận dạng sản phẩm địa phương 500.000 2
8 Hợp tác quốc tế về an toàn vệ sinh thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp 500.000 2
9 Xây dựng và phát triển thương hiệu trong thời kỳ hội nhập 500.000 2
10 Bồi dưỡng và nâng cao kiến thức về Hội nhập kinh tế quốc tế 500.000 2
11 Các lớp bồi dưỡng về hội nhập kinh tế 500.000 2
  1. Các lớp bồi dưỡng về hội nhập kinh tế Quốc tế 
TT Tên lớp học
1 Thương mại hàng hóa
2 Hỗ trợ phát triển chính sách và đầu tư gián tiếp
3 Tham gia FTA và các liên minh thuế quan
4 Hội nhập khu vực và quốc tế
5 Các tổ chức/cơ chế hợp tác kinh tế địa phương (ASEAN, TPP, WTO, APEC, ASEM…)
6 Di chuyển tự do các nguồn lực trong AEC (di chuyển tự do về lao động, vốn, hàng hóa, dịch vụ…)
7 NỘI DUNG KHÁC THEO YÊU CẦU

Mọi chi tiết liên hệ
Phòng Đào Tạo – Trung Tâm Dịch Vụ Việc Làm Thanh Niên Cần Thơ.
Email: daotao.tuyendungcantho@gmail.com
Địa chỉ: 41 Cách Mạng Tháng Tám – Q.Ninh Kiều –  TP. Cần Thơ.
Website: MekongWorks.vn
Điện thoại: 02923 69 666 – 0918 501 409

Góc đào tạo