NGÀNH SƯ PHẠM LỊCH SỬ

Chia Sẻ:

Nơi đào tạo: ĐH Sư phạm Tp.HCM, CĐ Sư phạm…

Mục tiêu đào tạo

Đào tạo đội ngũ cán bộ giảng dạy Sử cho các trường THPT, THCS có trình độ đại học với chất lượng cao để phục vụ sự nghiệp giáo dục của Đảng và Nhà nước, chủ yếu trên địa bàn các tỉnh phía Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Các môn học chuyên ngành

Ngoài kiến thức chuyên môn về lịch sử, sinh viên còn được trang bị kiến thức thuộc lĩnh vực khoa học giáo dục và nghiệp vụ sư phạm để trở thành nhà giáo.

Ví dụ một số môn học của ngành Sử: PP dạy học lịch sử; Lịch sử thế giới cận hiện; Rèn luyện nghiệp vụ thường xuyên; Lịch sử Việt Nam cận hiện; PP luận Sử học; Sử liệu học; Lịch sử địa phương; Quan hệ quốc tế; Kiến tập sư phạm; Chuyên đề lịch sử Việt Nam; Chuyên đề lịch sử Thế giới; Bài tập chuyên môn; Thực tập sư phạm…

Việc làm sau khi tốt nghiệp

Cử nhân ngành Sư phạm Lịch sử làm công tác giảng dạy tại các trường THPT, THCS.

Góc khởi nghiệp