NGÀNH SƯ PHẠM HÓA

Chia Sẻ:

Nơi đào tạo: Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, trường CĐ Sư phạm…

Mục tiêu đào tạo

Đào tạo đội ngũ cán bộ giảng dạy Hóa cho các trường Trung học phổ thông, Trung học cơ sở, có trình độ đại học với chất lượng cao để phục vụ sự nghiệp giáo dục của Đảng và Nhà nước, chủ yếu trên địa bàn các tỉnh phía Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Các môn học chuyên ngành

Ngoài các khối kiến thức liên quan đến ngành Hóa, sinh viên còn được trang bị kiến thức thuộc lĩnh vực khoa học giáo dục và nghiệp vụ sư phạm để trở thành nhà giáo.

Ví dụ một số môn học của ngành Hóa: Ngoại ngữ; Giáo dục học; Hóa vô cơ; Hóa lý; Hóa hữu cơ; Hóa đại cương; Hóa phân tích; Hóa công nghệ; Công nghệ Môi trường; Tin học hóa học; Kiến tập sư phạm; Phương pháp giảng dạy hóa; Thực tập sư phạm . . .

Việc làm sau khi tốt nghiệp

Cử nhân ngành Sư phạm Hóa làm công tác giảng dạy tại các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở.

Góc khởi nghiệp