NGÀNH SƯ PHẠM ĐỊA LÝ

Chia Sẻ:

Nơi đào tạo: Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, trường CĐ Sư phạm…

Mc tiêu đào to

Đào tạo đội ngũ cán bộ giảng dạy Địa Lý cho các trường Trung học phổ thông, Trung học cơ sở, có trình độ đại học với chất lượng cao để phục vụ sự nghiệp giáo dục của Đảng và Nhà nước chủ yếu trên địa bản các tỉnh phía Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Các môn hc chuyên ngành

Ngoài các khối kiến thức về ngành Địa lý, sinh viên còn được trang bị kiến thức thuộc lĩnh vực khoa học giáo dục và nghiệp vụ sư phạm để trở thành nhà giáo.

Ví dụ một số môn học của ngành Địa Lý: Địa lí tự nhiên các châu lục; Sinh quyển và thổ nhưỡng; Lớp vỏ cảnh quan; Địa lí tự nhiên Việt Nam; Địa lí kinh tế xã hội đại cương; Lý luận dạy học; Rèn luyện nghiệp vụ; Địa lí kinh tế xã hội thế giới; Địa lý kinh tế ViệtNam; PP dạy học Địa lí, Kiến tập sư phạm; Giáo dục dân số; Hệ thống thông tin địa lý; Bản đồ chuyên đề; Địa lý địa phương; Địa danh Việt Nam; Địa lí biển Đông; Thực tập sư phạm; Quản lí nhà nước và giáo dục. . .

Vic làm sau khi tt nghip

Cử nhân ngành Sư phạm Địa Lý làm công tác giảng dạy tại các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở.

Góc khởi nghiệp