NGÀNH QUẢN TRỊ LOGISTICS VÀ VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG TIỆN

Chia Sẻ:

Mc tiêu đào to

Đào tạo kỹ sư ngành Quản trị Logistics & Vận tải đa phương tiện (VTĐPT) có phẩm chất đạo đức tốt, nắm vững và thực hiện đúng đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Có khả năng phân tích, tổng hợp, để xây dựng các kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch theo mục sát đúng với nhiệm vụ chính trị đề ra của đơn vị, của ngành, trong từng thời kỳ. Có khả năng nghiên cứu và hoạch định chiến lược phát triển của đơn vị, của ngành.

Thực sự yêu nghề, có trình độ ngoại ngữ và tin học tốt, có kỹ năng giao tiếp xã hội, có kiến thức khoa học xã hội nhân văn, khoa học cơ bản, có kiến thức và kỹ năng chuyên môn vững vàng, có khả năng tiếp thu các kiến thức mới, biết phương pháp nắm bắt và giải quyết các vấn đề mới phát sinh trong quản lý, khai thác, kinh doanh Logistics & VTĐPT.

Ngành đào tao Quản trị Logistics & VTĐPT có nội dung kiến thức cụ thể như sau:

Chuyên môn ngành

  • Có kiến thức chuyên sâu về việc tổ chức khai thác, kinh doanh và quản lý trong lĩnh vực Logistics ở mức độ quốc gia và quốc tế.
  • Có kiến thức về kinh doanh và quản lý vận tải đa phương thức, sử dụng hiệu quả hệ thống công nghệ thông tin vào quá trình hoạt động của doanh nghiệp.
  • Có kiến thức về các thiết kế mạng lưới Logistics và xây dựng chuỗi cung ứng hiệu quả, dự báo nhu cầu khách hàng, phân tích và lập kế hoạch Logistics cho các doanh nghiệp kinh doanh và sản xuất.

Chuyên môn các ngành liên quan

  • Ngoại ngữ: Tiếng Anh cơ bản: khả năng đọc, nghe, viết, nói và kỹ năng giao tiếp đàm thoại thực tế. Tiếng Anh thương mại: khả năng đọc hiểu, viết và sử dụng thành thạo các tài liệu chuyên ngành.
  • Tin học: Thành thạo tin học cơn bản và tin học quản lý, sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành.
  • Sức khỏe: Có đầy đủ sức khỏe để phục vụ trong ngành, có chứng chỉ rèn luyện thể chất.
  • Quân sự: Có chứng chỉ giáo dục quốc phòng, có tác phong quân sự, có tinh thần sẵn sàng phục vụ trong các lực lượng vũ trang để bảo vệ Tổ quốc.
  • Đạo đức: Có đạo đức tốt, có tác phong công nghiệp, năng động và sáng tạo, có tinh thần hợp tác cao trong công việc, có kỷ luật lao động tốt.

Các môn hc chuyên ngành

Một số môn học chuyên ngành: Quản trị nhân sự; Kinh tế vận tải biển; Luật vận tải; Quản lý khai thác cảng; TKMH Quản lý khai thác cảng; Quản lý khai thác đội tàu; TKMH Quản lý khai thác đội tàu; Đại lý tàu biển và giao nhận; Thương mại hàng hải; Tài chính doanh nghiệp; TKMH Tài chính doanh nghiệp; Phân tích hoạt động kinh tế; TKMH Phân tích hoạt động kinh tế…

Vic làm sau khi tt nghip

Kỹ sư ngành Quản trị Logistics & Vận tải đa phương tiện có thể tổ chức quản lý, kinh doanh khai thác các dịch vụ khách hàng, giao nhận hàng hóa, chuỗi cung ứng, lập kế hoạch & thiết kế mạng lưới Logistics, quản trị chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp, hoạch định chính sách vận tải và Logistics. Thực hiện nghiệp vụ kinh doanh quốc tế, phân tích và lập kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Tổ chức, quản lý, kinh doanh VTĐPT: lựa chọn kết hợp tối ưu các phương thức vận tải, thiết kế chuỗi vận tải hiệu quả, kinh doanh VTĐPT quốc tế.

Góc khởi nghiệp