NGÀNH DU LỊCH

Chia Sẻ:

Nơi đào tạo: Trường ĐH Kinh tế TP.HCM (chuyên ngành Du lịch thuộc nhóm ngành Quản trị kinh doanh); trường CĐ Văn hóa TP.HCM (ngành Văn hóa du lịch); trường ĐH Cần Thơ (chuyên ngành Du lịch thuộc nhóm ngành QTKD; ngành Hướng dẫn viên du lịch); trường Đại học Nha Trang (chuyên ngành QTKD Du lịch thuộc nhóm ngành Kinh Tế-QTKD); trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng (chuyên ngành Quản trị du lịch thuộc nhóm ngành Kinh tế); trường ĐHDL Hùng Vương (ngành Du lịch có hai chuyên ngành là Hướng dẫn du lịch và Quản trị du lịch); trường ĐHDL Ngoại ngữ-Tin học TP.HCM (ngành quản trị du lịch khách sạn); trường ĐHDL Văn Hiến (ngành Văn hóa du lịch gồm Hướng dẫn du lịch và Quản trị du lịch-khách sạn); trường ĐHDL Văn Lang (ngành quản trị Du lịch, Hướng dẫn du lịch); trường CĐVH Nghệ thuật TP. HCM (ngành Văn hóa du lịch – Hướng dẫn viên du lịch). . .

Mc tiêu đào to

Đào tạo cử nhân ngành Du lịch có kiến thức nền tảng về quản lý kinh tế và quản trị kinh doanh, đồng thời có kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực kinh tế du lịch, quản trị kinh doanh du lịch và khách sạn, cũng như thông thạo ngoại ngữ.

Môn hc chuyên ngành

Một số môn học chuyên ngành: Luật du lịch quốc tế; Thị trường chứng khoán; Lịch sử văn hóa thế giới; Kinh tế du lịch; Đầu tư quốc tế; Quản trị du lịch; Quản trị khách sạn; Quản trị nhà hàng; Quản trị hãng lữ hành; Quản trị du lịch sự kiện và hội nghị; Quản trị hãng vận chuyển; Khu du lịch và Du lịch sinh thái; Marketing du lịch . . .

Vic làm sau khi tt nghip

Cử nhân ngành Du lịch có thể công tác tại các doanh nghiệp du lịch (hãng du lịch và lữ hành, khách sạn, nhà hàng, khu du lịch và vui chơi giải trí liên hợp…), các cơ quan quản lý du lịch nhà nước (Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam, Tổng cục Du lịch, Ban Quản lý Làng Văn hóa-du lịch các dân tộc Việt Nam, Trường Bồi dưỡng cán bộ quản lý Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch..) và các tổ chức đào tạo, nghiên cứu du lịch.

Góc khởi nghiệp