“HÀNH TRÌNH TÌM VIỆC” CHO SINH VIÊN

Chia Sẻ:

Nói về hành trình tìm việc, các bạn sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ trải qua 4 bước:
Bước 1: Tìm kiếm thông tin việc làm
Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ ứng tuyển
Bước 3: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc online
Bước 4: Chuẩn bị cho buổi phỏng vấn đầu tiên
Đến với Trung tâm các bạn không mất gì cả
Đến với Trung tâm các bạn được hỗ trợ miễn phí

  • Tư vấn về thông tin tuyển dụng của doanh nghiệp
  • Tư vấn về cách lập bộ hồ sơ ứng tuyển
  • Tư vấn về cách viết thư ứng tuyển
  • Tư vấn về cách viết CV
  • Tư vấn về 7 bước chuẩn bị cho buổi phỏng vấn thành công

Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thanh niên Cần Thơ là kênh hỗ trợ việc làm chính thống của cơ quan Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh thành phố Cần Thơ. Hỗ trợ tìm việc làm miễn phí cho người lao động, là nơi tìm việc an toàn và đáng tin cậy.

Góc khởi nghiệp