GIỚI THIỆU CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH THƯƠNG MẠI

Chia Sẻ:

Nơi đào tạo: Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM, trường CĐ Kinh tế đối ngoại, trường ĐHBC Marketing . . .

Mc tiêu đào to

Thương mại là lĩnh vực không thể thiếu trong nền kinh tế, đặc biệt là trong quá trình hội nhập và phát triển kinh tế của nước ta hiện nay. Cùng với sự phát triển của các hoạt động thương mại là sự ra đời của nhiều trung tâm thương mại, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại, chính việc này dẫn đến sự cần thiết có nhiều cơ quan chức năng quản lý và hỗ trợ xúc tiến các hoạt động kinh doanh thương mại trong và ngoài nước, từ đó bắt nguồn nhu cầu về nhân lực được trang bị đầy đủ kiến thức chuyên môn nghiệp vụ về quản trị xúc tiến thương mại, kinh doanh thương mại trong và ngoài nước nhất là đất nước ta hột nhập mạnh mẽ vào khối ASEAN và tích cực chuẩn bị gia nhập tổ chức thương mại trong năm tới.

Cử nhân chuyên ngành Quân trị kinh doanh thương mại được trang bị kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn để đảm trách các công việc cụ thể sau:

  • Thực hiện các hợp đồng kinh doanh thương mại trong và ngoài nước qua các giai đoạn marketing, đàm phán, giao dịch; tiến hành các nghiệp vụ bảo hiểm, chuyển giao và thanh toán.
  • Phân tích và đánh giá quá trình các hoạt động kinh doanh thương mại.
  • Quản lý điều hành cũng như tiếp xúc các hoạt động kinh doanh thương mại.
  • Xây dựng các chính sách ở tầm vi mô doanh nghiệp, các tổ chức kinh doanh thương mại hoặc ở tầm vi vĩ mô các cơ quan chức năng quản lý nhà nước và xúc tiến các hoạt động thương mại trong nền kinh tế.

Các môn hc chuyên ngành

Một số môn học chuyên ngành: Quản trị học; Địa lý kinh tế; Marketing căn bản; Thuế; Luật thương mại; Kinh tế quốc tế; Quản trị nhân sự; Thống kê thương mại, Kế toán thương mại; Kinh doanh quốc tế; Marketing thương mại; Quản trị chiến lược; Động thái khách hàng; Thương mại điện tử; Vận tải bảo hiểm TM; Quản trị tài chính; Nghiệp vụ ngoại thương; Quản trị doanh nghiệp TM; Kỹ thuật đàm phán; Nghiệp vụ thanh toán; Thị trường chứng khoán;…

Vic làm sau khi tt nghip

Cử nhân chuyên ngành Quản trị kinh doanh thương mại có thể làm công tác tư vấn, quản lý và kinh doanh trong các loại hình kinh tế sản xuất, các đơn vị xuất nhập khẩu, khu chế xuất, liên doanh hoặc các tổ chức hợp tác quốc tế về thương mại.v.v…

Góc thông tin, Góc đào tạo

Trả lời